Giáo DụcXem thêm

Write about your most memorable experience – Viết về trải nghiệm đáng nhớ nhất của bạn

Write about your most memorable experience – Viết về trải nghiệm đáng nhớ nhất của bạn

Write about your most memorable experience (Viết về trải nghiệm đáng nhớ nhất của bạn)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Write about your most memorable experience – Viết về trải nghiệm đáng nhớ nhất của bạn

Climbing to the top of the highest mountain in the city was the most memorable experience I have ever had. It was a sunny day, my team and I departed from my house to the mountain. It is 5 kilometers from my house so we decided to ride there. We had prepared all the necessary items the day before including emergency equipment, food, drink and some of defense tools. The mountain is 4 kilometer in height with many steeps. There was a small path leading to the top. There were many trees and flowers at the two sides of the path. During the adventure, we explored many caves and small temples on the mountain. We sometimes slipped the steeps, which frightened all of us. There are also many teams like us so we didn’t climb alone. It took us 2 hours to complete the path and reach the top. We felt eventually tired and thought that we couldn’t come back. However, we then came back by the sky lifts system there after eating and drinking. Luckily, we didn’t meet any threat from the wildlife such as snakes, poisonous plants,… It was so an amazing trip. I am planning to make another adventure with my team again and get more memorable experience.

Dịch:

Leo lên đỉnh núi cao nhất trong thành phố là trải nghiệm đáng nhớ nhất mà tôi từng có. Đó là một ngày đầy nắng, đội của tôi và tôi rời khỏi ngôi nhà của tôi lên núi. Nó cách nhà tôi 5 km nên chúng tôi quyết định đạp xe đến đó. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các đồ vật cần thiết vào ngày hôm trước bao gồm thiết bị khẩn cấp, thực phẩm, đồ uống và một số dụng cụ phòng vệ. Núi có chiều cao 4 cây số với nhiều dốc. Có một con đường nhỏ dẫn đến đỉnh. Có rất nhiều cây và hoa ở hai bên đường. Trong cuộc phiêu lưu, chúng tôi khám phá nhiều hang động và đền thờ nhỏ trên núi. Đôi khi chúng tôi trượt các bậc thang, làm chúng tôi sợ hãi. Cũng có nhiều đội như chúng tôi nên chúng tôi đã không leo một mình. Chúng tôi mất 2 giờ để hoàn thành con đường và đạt đến đỉnh cao. Cuối cùng chúng tôi cảm thấy mệt mỏi và nghĩ rằng chúng tôi không thể trở lại. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi đã trở lại bởi hệ thống cáp treo ở đó sau khi ăn và uống. May mắn thay, chúng tôi đã không gặp bất kỳ mối đe dọa từ động vật hoang dã như rắn, cây độc, … Đó là một chuyến đi tuyệt vời. Tôi đang lập kế hoạch để thực hiện một cuộc phiêu lưu với đội của tôi một lần nữa và có nhiều trải nghiệm đáng nhớ hơn.

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Write about your most memorable experience – Viết về trải nghiệm đáng nhớ nhất của bạn

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *