Giáo DụcLớp 6

Write about what you think you should do to improve the environment. Use the ideas from 5 or your own ideas.

Write about what you think you should do to improve the environment. Use the ideas from 5 or your own ideas.

Write about what you think you should do to improve the environment. Use the ideas from 5 or your own ideas. (Viết về những gì bạn nghĩ mình nên làm để cải thiện môi trường. Sử dụng ý tưởng ở bài 5 hay ý tưởng của bạn).

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Write about what you think you should do to improve the environment. Use the ideas from 5 or your own ideas.

Bài làm:

I think we can do many things to improve the environment around us. Firstly, we need to save energy by turning off the lights or TVs when you are not using them. Secondly, to keep the environment clean, we should reduce the amount of waste, throw household garbage properly to its place. To do this, we can recycle more rubbish such as glass, paper, plastic and so on. Moreover, giving old clothes to charity instead of throw them away is also a good way to protect the environment. Next, we will organise some campaigns to raise people’s knowledge about the importance of the environment like picking up rubbish in the parks, collecting litter on the rivers…Last but not least, we ought to plant trees to make the atmosphere fresher. For example, we can grow flowers or our own vegetables. All in all, we can do a lot of ways to improve the environment. When we improve the environment, we are improving our lives and our future as well.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm rất nhiều điều để cải thiện môi trường xung quanh. Đầu tiên, chúng ta cần tiết kiệm năng lượng bằng việc tắt đèn và cácTV khi không sử dụng nữa. Thứ hai, để giữ cho môi trường trong sạch, chúng ta nên giảm thiểu lượng rác thải và vứt rác vào đúng nơi quy định. Để làm được điều này, chúng ta có thể tái chế nhiều rác hơn như thủy tinh, giấy, nhựa,v.v. Hơn nữa, đem quần áo cũ đi từ thiện thay vì ném chúng đi cũng là một cách hay để bảo vệ môi trường. Tiếp theo, chúng ta sẽ tổ chức các chiến dịch để nâng cao ý thức người dân về tầm quan trọng của môi trường như là nhặt rác ở trong các công viên hay thu gom rác trên các dòng sông…Cuối cùng, chúng ta nên trồng cây để bầu không khí được trong lành hơn. Ví dụ như chúng ta có thể trồng các loại hoa hoặc rau cho chính mình. Tóm lại, có rất nhiều cách để cải thiện môi trường mà chúng ta có thể làm. Khi chúng ta cải thiện môi trường, là chúng ta đang cải thiện môi trường sống và tương lai của chính chúng ta.

Lớp 6

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Write about what you think you should do to improve the environment. Use the ideas from 5 or your own ideas.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *