Hình ảnh đẹp

Write a paragraph about your favourite school subject – Viết đoạn văn môn học yêu thích của bạn.

Write a paragraph about your favourite school subject – Viết đoạn văn về môn học yêu thích của bạn.

Write a paragraph about your favourite school subject. (Viết đoạn văn về môn học yêu thích của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Write a paragraph about your favourite school subject – Viết đoạn văn môn học yêu thích của bạn.

English is my favourite subject. English is not difficult to learn, you just need to work hard to gain good results. It’s the fact that English is the most common language spoken in the world, and studying it brings me lots of opportunities. First of all, being good at English, I can talk with foreign people and tourists, which expand my knowledge about each culture in the world. Besides, English documents provides a more accurate and original source of information. As a result, reading them, I can gain a deep knowledge in any field such as science, economics,… Furthermore, I can watch films, read news in English without subtitle. In the future, after graduating, with English skill, I can join international organizations or multi-national corporations and have a good career. It’s also a common sense that people who know English will have a higher salary than the others with a same job. I want to go abroad to study as well so English is necessary. In conclusion, English is an interesting subject and quite important for my future.

Dịch:

Tiếng Anh là môn học yêu thích của tôi. Tiếng Anh không khó học, bạn chỉ cần chăm chỉ để có được kết quả tốt. Thực tế là tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất được nói trên thế giới, và biết nó mang lại cho tôi rất nhiều cơ hội. Trước hết, thông thạo tiếng Anh, tôi có thể nói chuyện với người nước ngoài và khách du lịch, mở rộng kiến ​​thức của tôi về mỗi nền văn hoá trên thế giới. Bên cạnh đó, các tài liệu tiếng Anh cung cấp một nguồn thông tin chính xác hơn và chính thống. Kết quả là, đọc chúng, tôi có thể có được kiến ​​thức sâu rộng trong mọi lĩnh vực như khoa học, kinh tế, … Hơn nữa, tôi có thể xem phim, đọc tin tức bằng tiếng Anh mà không cần có phụ đề. Trong tương lai, sau khi tốt nghiệp, có kỹ năng tiếng Anh, tôi có thể tham gia các tổ chức quốc tế hoặc các tập đoàn đa quốc gia và có một sự nghiệp tốt đẹp. Thông thường rằng những người biết tiếng Anh sẽ có mức lương cao hơn những người khác có cùng công việc. Tôi muốn đi ra nước ngoài để học nên tiếng Anh là cần thiết. Kết luận, tiếng Anh là một môn học thú vị và rất quan trọng cho tương lai của tôi.

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Write a paragraph about your favourite school subject – Viết đoạn văn về môn học yêu thích của bạn.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Ban đang xem những hình ảnh đẹp nhất được Trường THPT Chuyên Bắc Giang sưu tầm từ rất nhiều nguồn trên internet. Hy vọng bài viết đã đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm của bạn về

Đăng bởi: THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Hình ảnh đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close