Hình ảnh đẹp

Write a paragraph about your favorite pastime – Viết đoạn văn thú tiêu khiển yêu thích của bạn.

Write a paragraph about your favorite pastime – Viết đoạn văn về thú tiêu khiển yêu thích của bạn.

Write a paragraph about your favorite pastime. (Viết đoạn văn về thú tiêu khiển yêu thích của bạn)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Write a paragraph about your favorite pastime – Viết đoạn văn thú tiêu khiển yêu thích của bạn.

In my pastime, I love reading books most. I usually read books for 1 hour each day, in the weekend, I can read more from 2-3 hours. My favorite kinds of books are detective, romantic novels and sometimes I read self-help books. Books a huge source of information which expand my knowledge. Besides, reading books is a way to help people calm down and improve one’s memory (based on research’s results). Furthermore, reading books is a good habit instead of surfing the internet and playing games. Of course, Internet is even a huger source of information than books, but reading books actually helps you remember better. At my school, we established a books club, whose events are organized every month. Some of our successful events include books exchanging, raising funds to build libraries for children in remote regions and selling books to supports those who live in poverty. Thanks to these activities, I realized that there are still many people living with difficulties. In conclusion, reading books not only provides me knowledge but also helps me to have more friends having the same hobbies.

Dịch:

Trong thời gian rảnh, tôi thích đọc sách nhất. Tôi thường đọc sách 1 giờ mỗi ngày, vào cuối tuần, tôi có thể đọc nhiều hơn từ 2-3 giờ. Các loại sách yêu thích của tôi là truyện trinh thám, tiểu thuyết lãng mạn và đôi khi tôi đọc sách kĩ năng. Sách một nguồn thông tin khổng lồ mở rộng kiến ​​thức của tôi. Bên cạnh đó, đọc sách là một cách để giúp mọi người bình tĩnh và cải thiện trí nhớ (dựa trên kết quả của các nghiên cứu). Hơn nữa, đọc sách là một thói quen tốt thay vì lướt mạng và chơi game. Tất nhiên, Internet thậm chí còn là nguồn thông tin rất lớn so với sách, nhưng việc đọc sách thực sự giúp bạn nhớ tốt hơn. Tại trường học của tôi, chúng tôi thành lập một câu lạc bộ sách, với các sự kiện được tổ chức mỗi tháng. Một số sự kiện thành công của chúng tôi bao gồm trao đổi sách, gây quỹ để xây dựng thư viện cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa và bán sách để hỗ trợ những người sống trong nghèo đói. Nhờ những hoạt động này, tôi nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều người đang gặp khó khăn. Tóm lại, đọc sách không chỉ cung cấp cho tôi kiến ​​thức mà còn giúp tôi có thêm bạn bè có cùng sở thích.

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Write a paragraph about your favorite pastime – Viết đoạn văn về thú tiêu khiển yêu thích của bạn.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Ban đang xem những hình ảnh đẹp nhất được Trường THPT Chuyên Bắc Giang sưu tầm từ rất nhiều nguồn trên internet. Hy vọng bài viết đã đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm của bạn về

Đăng bởi: THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Hình ảnh đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close