Giáo DụcXem thêm

Write a paragraph about what measures can be taken to protect the environment – Viết đoạn văn về các phương pháp có thể thực hiện để bảo vệ môi trường.

Write a paragraph about what measures can be taken to protect the environment – Viết đoạn văn về các phương pháp có thể thực hiện để bảo vệ môi trường.

Write a paragraph about what measures can be taken to protect the environment  (Viết đoạn văn về các phương pháp có thể thực hiện để bảo vệ môi trường)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Write a paragraph about what measures can be taken to protect the environment – Viết đoạn văn về các phương pháp có thể thực hiện để bảo vệ môi trường.

There are number of easy ways we can do to protect our environment. First and for most, use alternatives sources like solar power or wind power to produce energy because burning fossil fuels releases a large amount of CO2, which damage the air and ozone layer. Additionally, use compact fluorescent light bulbs. Although they are more expensive than normal bulbs, they last much longer and waste an amount of money as well as electricity. Furthermore, their lights don’t harm your eyes and make you more comfortable. Secondly, reduce the number of plastic bags buy using papers or leaves to wrap things, recycle plastic bottles and other devices can also help the environment. Besides, the water sources are polluted by pesticide, herbicide, rubbish and waste, so raise the awareness of people on this issue, pass laws to punish severely those who throw them into the river. To have a fresh air, I suggest that people use public transports, walk or bicycle instead of buying a private car and motorbike. Grow more trees and flowers to beautify your houses and your cities. There are some kinds of plants that can be even considered as a treatment and nutrients sources. In conclusion, there are many methods to preserve our earth, each person needs to join hands to build the better world.

Dịch:

Có nhiều cách dễ dàng chúng ta có thể làm để bảo vệ môi trường của mình. Đầu tiên, sử dụng các nguồn thay thế như năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió để sản xuất năng lượng bởi vì đốt nhiên liệu hóa thạch giải phóng một lượng lớn CO2, làm tổn hại đến không khí và tầng ôzôn. Ngoài ra, sử dụng bóng đèn huỳnh quang compact. Mặc dù chúng đắt hơn bóng đèn bình thường, chúng kéo dài lâu hơn và lãng phí một lượng tiền cũng như lượng điện. Hơn nữa, ánh sáng của chúng không gây hại cho mắt bạn và khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn. Thứ hai, giảm số lượng túi nilon bằng cách dùng giấy hoặc lá để bọc đồ, tái chế chai nhựa và các thiết bị khác cũng có thể giúp môi trường. Bên cạnh đó, các nguồn nước bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, rác và chất thải, do đó nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này, thông qua luật để trừng phạt nghiêm trọng những người ném chúng xuống sông. Để có không khí trong lành, tôi đề nghị mọi người nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì mua xe hơi và xe máy riêng. Trồng thêm cây và hoa để làm đẹp nhà và thành phố của bạn. Có một số loại thực vật có thể được coi là phương thuốc điều trị và nguồn dinh dưỡng. Tóm lại, có rất nhiều phương pháp để bảo tồn trái đất của chúng ta, mỗi người cần phải chung tay để xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Write a paragraph about what measures can be taken to protect the environment – Viết đoạn văn về các phương pháp có thể thực hiện để bảo vệ môi trường.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *