Giáo DụcLớp 10Xem thêm

Write a paragraph about the hardest thing you’ve ever done – Viết đoạn văn về điều khó khăn nhất mà bạn từng làm

Write a paragraph about the hardest thing you’ve ever done – Viết đoạn văn về điều khó khăn nhất mà bạn từng làm

Write a paragraph about the hardest thing you’ve ever done (Viết đoạn văn về điều khó khăn nhất mà bạn từng làm)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Write a paragraph about the hardest thing you’ve ever done – Viết đoạn văn về điều khó khăn nhất mà bạn từng làm

The hardest thing I have ever done was making the final choice to which university to attend. My mother always wants me to study medicine and become a doctor. However, I am interested in economics and in the future, I want to work as a businesswoman. At first, when I was in grade 10, my mother explained and persuaded me to follow her suggestions, focus on studying math, chemistry and biology. I liberately agreed and tried hard to learn these subjects well. However, a few months later, I can’t chase up with friends because I were bad in biology and chemistry. I thought a lot and felt disappointed. At the end of class 10, my grades were so bad that my mom was called to discuss with my teachers about my study. After coming back home, mom didn’t get angry with me, she just asked why my study’s result were so frustrating. I answered that I had tried hard but biology didn’t interest me at all. She then asked what I like and I told that I like English and Literature. I want to study economics instead of medicine. My mom was surprised because she had never known what is my dream. Luckily, after that, I made up my mind without the interference from mother. She let me do what I love and encourage me to study better if I want to attend an economics university. Until now, I still suppose that the decision was the hardest thing of not only me but also my mother.

Dịch:

Điều khó nhất mà tôi từng làm là lựa chọn cuối cùng để theo học trường đại học nào. Mẹ tôi luôn muốn tôi học y và trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, tôi quan tâm đến kinh tế và trong tương lai, tôi muốn làm việc như một nữ doanh nhân. Lúc đầu, khi tôi học lớp 10, mẹ tôi đã giải thích và thuyết phục tôi làm theo những gợi ý của bà, tập trung vào việc học toán, hóa học và sinh học. Tôi miễn cưỡng đồng ý và cố gắng hết sức để học tốt những môn này này. Tuy nhiên, một vài tháng sau, tôi không thể đuổi kịp bạn bè vì tôi học kém sinh học và hóa học. Tôi nghĩ rất nhiều và cảm thấy thất vọng. Vào cuối lớp 10, điểm số của tôi quá tệ đến nỗi mẹ tôi được kêu gọi thảo luận với giáo viên về việc học của tôi. Sau khi trở về nhà, mẹ không tức giận với tôi, bà ấy hỏi tại sao kết quả học tập của tôi lại như vậy. Tôi trả lời rằng tôi đã cố gắng hết sức nhưng sinh học không hấp dẫn đến tôi chút nào. Sau đó cô ấy hỏi những gì tôi thích và tôi nói rằng tôi thích tiếng Anh và Văn học. Tôi muốn học kinh tế thay vì y khoa. Mẹ tôi rất ngạc nhiên vì bà chưa bao giờ biết giấc mơ của tôi là gì. May mắn thay, sau đó, tôi đã tự quyết định mà không có sự can thiệp từ mẹ. Bà ấy để tôi làm những gì tôi thích và khuyến khích tôi học tập tốt hơn nếu tôi muốn theo học một trường đại học kinh tế. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng quyết định đó là điều khó nhất không chỉ của tôi mà cả mẹ tôi.

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Write a paragraph about the hardest thing you’ve ever done – Viết đoạn văn về điều khó khăn nhất mà bạn từng làm

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *