Giáo DụcTiếng anh 8 - mới

Work in pairs. Discuss the causes and effects of one type of pollution in your area. Make notes in the diagram. Imagine that you two are writing an article for the local newspaper about a type of pollution in your area.

Work in pairs. Discuss the causes and effects of one type of pollution in your area. Make notes in the diagram. Imagine that you two are writing an article for the local newspaper about a type of pollution in your area.

3. Work in pairs. Discuss the causes and effects of one type of pollution in your area. Make notes in the diagram. (Thực hành theo cặp. Thảo luận các nguyên nhân và hậu quả của một loại ô nhiễm trong khu vực bạn sống. Ghi chú vào biểu đồ sau.)

4. Imagine that you two are writing an article for the local newspaper about  a type of pollution in your area. One of you writes about the causes and the other writes about the effects of the pollution you have just discussed in 3. (Tưởng tượng rằng các bạn đang viết một bài báo cho một tờ báo địa phưong về một loại ô nhiêm trong khu vực bạn. Một người trong số các bạn viết về nguyên nhân và người kia viết về hậu quả của loại ô nhiễm mà các bạn vừa thảo luận trong phần 3.)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Work in pairs. Discuss the causes and effects of one type of pollution in your area. Make notes in the diagram. Imagine that you two are writing an article for the local newspaper about a type of pollution in your area.

3. Work in pairs. Discuss the causes and effects of one type of pollution in your area. Make notes in the diagram. (Thực hành theo cặp. Thảo luận các nguyên nhân và hậu quả của một loại ô nhiễm trong khu vực bạn sống. Ghi chú vào biểu đồ sau.)

  • Definition: Water pollution is defined as the presence in groundwater of toxic chemicals and biological agents that exceed what is naturally found in the water and may pose a threat to human health and/or the environment.
    Định nghĩa: Ô nhiễm nguồn nước được định nghĩa như là sự có mặt của các chất hóa học độc hại và các tác nhân sinh học vượt quá mức bình thường trong tự nhiên được tìm thấy trong nguồn nước và có thể gây hại cho sức khỏe con người và môi trường.
  • Causes: Waste water, Sewage, Chemical waste, Radioactive waste, Oil pollution, Plastics,…
    Nguyên nhân: Nước thải, cống rãnh, chất thải hóa học, chất thải phóng xạ, ô nhiễm dầu, nhựa…
  • Effects: causing diseases, death to humans, damage to other living organisms such as fish, shrimp, crab…, bad influence on crops
    Hậu quả: gây ra những căn bệnh, cái chết cho con người, gây hại đến quần thể sống như cá, tôm, cua… và ảnh hưởng xấu đến vụ mùa thực phẩm, 

4. Imagine that you two are writing an article for the local newspaper about  a type of pollution in your area. One of you writes about the causes and the other writes about the effects of the pollution you have just discussed in 3. 

(Tưởng tượng rằng các bạn đang viết một bài báo cho một tờ báo địa phưong về một loại ô nhiêm trong khu vực bạn. Một người trong số các bạn viết về nguyên nhân và người kia viết về hậu quả của loại ô nhiễm mà các bạn vừa thảo luận trong phần 3.)

Bài làm:

Nowadays, one of the biggest problems human are facing with is water pollution. Water pollution is defined as the presence in groundwater of toxic chemicals and biological agents that exceed what is naturally found in the water and may pose a threat to human health and/or the environment. A lot of causes are responsible for this issue. And they lead to extremely bad consequences. I’d like to explain more in the following paragraphs.

Some typical causes of water pollution are Industrial waste, Sewage and waste water, Mining activities, Accidental Oil leakage, Burning of fossil fuels, Chemical fertilizers and pesticides, … These agents contribiute to water pollution.

And the consequences? Of course, it is human health! Human are likely to get into trouble with some diseases such as hepatitis by eating seafood that has been poisoned. Water pollution also brings about the death of aquatic (water) animals, Disruption of food-chains, Destruction of ecosystems.

In conclusion, water pollution is a alarming problem that needs to be solved as soon as possible. The sooner we solve it, the more healthy we are.

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay, một trong những vấn đề lớn nhất mà loài người đâng đối  mặt đó chính là ô nhiễm nước. Ô nhiễm nguồn nước được định nghĩa như là sự có mặt của các chất hóa học độc hại và các tác nhân sinh học vượt quá mức bình thường trong tự nhiên được tìm thấy trong nguồn nước và có thể gây hại cho sức khỏe con người và môi trường. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này. Và chúng kéo theo những hệ lụy cực xấu. Tôi muốn giải thích rõ hơn ở các đoạn văn sau.

Một vài tác nhân tiêu biểu của ô nhiễm nguồn nước là chất thải công nghiệp, cống rãnh và nước thải sinh hoạt, hoạt động khai khoáng, tai nạn tràn dầu, đốt nhiên liệu, thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Những tác nhân này đóng góp vào ô nhiễm nguồn nước.

Và hậu quả thì sao? Tất nhiên là sức khỏe con người rồi. Con người có nguy cơ cao mắc các bệnh như viêm gan vì ăn hải sản bị nhiễm độc. Ô nhiễm cũng gây ra cái chết của các loài động vật sống dưới nước, làm gián đoạn chuỗi thức ăn, phá hủy hệ sinh thái.

Tóm lại, ô nhiễm nguồn nước là vấn đề báo động cần được giải quyết càng sớm càng tốt. Chúng ta giải quyết sớm bao nhiêu thì chúng ta càng khỏe mạnh hơn bấy nhiêu.

Tiếng anh 8 – mới

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Work in pairs. Discuss the causes and effects of one type of pollution in your area. Make notes in the diagram. Imagine that you two are writing an article for the local newspaper about a type of pollution in your area.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Tiếng anh 8 – mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *