Giáo DụcTiếng anh 8 - mới

Work in pair. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes. Now use the notes to write an article about this festival for the school website.

Work in pair. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes. Now use the notes to write an article about this festival for the school website.

4. Work in pair. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes. (Làm việc theo cặp. Thảo luận với một bạn  về lễ hội ở Việt Nam mà em thích nhất. Dùng mạng lưới từ dưới đây để ghi chép lại.)

5. Now use the notes to write an article about this festival for the school website. Remember to add any necessary connectors below to make compound and complex sentences. (Bây giờ dùng các thông tin đã ghi chép để viết một bài báo cho trang mạng của nhà trường. Nhớ thêm bất cứ từ nối nào cần thiết để tạo thành câu phức nhé.)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Work in pair. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes. Now use the notes to write an article about this festival for the school website.

4. Work in pair. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes. 

(Làm việc theo cặp. Thảo luận với một bạn  về lễ hội ở Việt Nam mà em thích nhất. Dùng mạng lưới từ dưới đây để ghi chép lại.)

I like the Lunar New Year Festival.

It’s held in every city, every village and every house in Vietnam.

It’s held from 1st  to 3rd  of the first lunar month.

It commemorates the beginning of the year.

It’s impressive because people come back home to unite with their family during the festival.

The main activities are:

  • cook Chung cake
  • go to pagodas, temples
  • decorate houses with Ochna integerrima (in the central and southern parts of Vietnam) or peach flower (in the northern part of Vietnam) or hoa ban (in mountain areas). In the north or central, the kumquat tree is a popular decoration for the living room during Tết.
  • giving lucky money
  • exchange best wishes
  • visit relatives

I like this festival because it is so meaningful.

I also like it because it is the time for my family to get together after a hardworking year.

5. Now use the notes to write an article about this festival for the school website. Remember to add any necessary connectors below to make compound and complex sentences. 

(Bây giờ dùng các thông tin đã ghi chép để viết một bài báo cho trang mạng của nhà trường. Nhớ thêm bất cứ từ nối nào cần thiết để tạo thành câu phức nhé.)

Bài làm:

Of all the festivals, I like Lunar New Year most. It is also called Tet and it is celebrated in every city, every village and every house in Viet Nam. It lasts from 1st  to 3rd  of the first lunar month. Tet commemorates the beginning of the spring with people’s hope about a new year full of happiness, joy, and good luck. Preparation for Tet has been done for 1 or 2 weeks before it starts. People tidy their houses and decorate them with Ochna integerrima (in the southern parts of Vietnam) or peach flower (in the northern part of Vietnam) or hoa ban (in mountain areas). In the north or central, the kumquat tree is a popular decoration for the living room. People buy some sweets and cook Chung cake as well. During tet, people visit relatives, giving lucky money and exchange best wishes. Going to pagodas and temples is a must-do activity on this occasion. Tet is the most important tradition in Vietnam because it is the time for family members to return home and get together. They can enjoy cosy atmosphere of the whole family after a full hardworking year. Therefore, people forget their struggles and focus on making the celebration as festive as possible. I like this festival because it is so meaningful and it brings me happiness when being with my family.

Hướng dẫn dịch:

Trong tất cả các lễ hội, tôi thích năm mới nhất. Nó cũng được gọi là Tết và nó được chào mừng ở mọi thành phố, mọi làng quê và mọi nhà ở Việt Nam. Nó kéo dài từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1 âm lịch. Tết đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân cùng hi vọng của mọi người về một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và may mắn. Sự chuẩn bị cho Tết được làm xong 1 hoặc 2 tuần trước khi nó bắt đầu. Mọi người dọn dẹp nhà cửa và trang trí nhà với hoa mai (ở miền Nam Việt Nam) hoặc hoa đào (ở miền Bắc Việt Nam) hoặc hoa ban (ở khu vực miền núi). Ở miền bắc hoặc miền trung, quất là cây trang trí phổ biến cho phòng khách. Mọi người cũng mua kẹo bánh và nấu bánh chưng nữa. Trong dịp Tết, mọi người thăm họ hàng, tặng tiền lì xì và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Đi chùa và đền là hoạt động phải làm vào dịp này. Tết là nét đẹp truyền thống quan trọng nhất ở Việt Nam vì nó là thời gian để các thành viên trong gia đình trở về nhà và đoàn tụ. Họ có thể tận hưởng bầu không khí đầm ấm bên gia đình sau một năm dài làm việc vất vả. Chính vì vậy, mọi người quên đi hết những khó khăn và tập trung làm lễ hội này vui nhất có thể. Tôi rất thích dịp lễ này vì nó thật ý nghĩa và nó mang lại cho tôi niềm vui khi được ở bên gia đình.

Tiếng anh 8 – mới

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Work in pair. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes. Now use the notes to write an article about this festival for the school website.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Tiếng anh 8 – mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *