Giáo DụcXem thêm

Why should we attend your university? Write a paragraph to support for the reasons.

Why should we attend your university? Write a paragraph to support for the reasons.

Why we should attend your university? Write a paragraph to answer the question. (Tại sao chúng ta nên học đại học? Viết đoạn văn trả lời cho câu  hỏi)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Why should we attend your university? Write a paragraph to support for the reasons.

There are some reasons why we should enter the university. First and for most, university is not the only way leading to success, but it is the fastest way. If you decide not to attend university, and instead, you join the life school, you will waste an amount of time. Because the curricular in universities and colleges are chosen carefully, and are studied many times, so courses in universities are definitely more effective than that in life school. Of course, universities fee may be too expensive for you, but remember that there are organizations and government will always support you by loan or scholarships. Secondly, universities and colleges provide you with more opportunities for your careers. For example, companies tend to receive students who have good results or are proved to be excellent from universities, colleges instead of looking for candidates themselves, which takes their time. Last but not least, life school may provide you more practical skills, but will not help you to gain professional knowledge. You can study yourself, but it’s difficult for you to chase up with those who study in schools. University life is changing a lot, it encourages students to join extra-curricular activities, improve soft skills as well as apply theories in schools into real life. In conclusion, I advise that you should attend a university or college to study, try hard and the success will come to you one day.

Dịch:

Có một số lý do tại sao chúng ta nên vào trường đại học. Đầu tiên, đại học không phải là cách duy nhất dẫn đến thành công, nhưng đó là cách nhanh nhất. Nếu bạn quyết định không theo học đại học, và thay vào đó, bạn tham gia vào trường đời, bạn sẽ lãng phí một khoảng thời gian. Bởi vì chương trình giảng dạy ở các trường đại học và cao đẳng được lựa chọn cẩn thận và được nghiên cứu nhiều lần nên các khóa học tại các trường đại học chắc chắn hiệu quả hơn. Tất nhiên, học phí có thể quá đắt đối với bạn, nhưng hãy nhớ rằng có các tổ chức và chính phủ sẽ luôn hỗ trợ bạn bằng cách cho vay hoặc học bổng. Thứ hai, các trường đại học và cao đẳng cung cấp cho bạn nhiều cơ hội hơn cho nghề nghiệp của bạn. Ví dụ, các công ty có xu hướng nhận được những sinh viên có kết quả tốt hoặc được chứng minh là xuất sắc từ các trường đại học, cao đẳng thay vì tự tìm kiếm ứng cử viên, họ mất thời gian của mình. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, trường đời có thể cung cấp cho bạn các kỹ năng thực tế hơn, nhưng sẽ không giúp bạn đạt được kiến ​​thức chuyên môn. Bạn có thể tự học, nhưng rất khó để bạn theo kịp với những người học ở trường. Cuộc sống đại học đang thay đổi rất nhiều, nó khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, nâng cao kỹ năng mềm cũng như áp dụng lý thuyết trong trường học vào đời thực. Tóm lại, tôi khuyên bạn nên tham gia một trường đại học hoặc cao đẳng để học tập, cố gắng hết sức và thành công sẽ đến với bạn một ngày nào đó.

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Why should we attend your university? Write a paragraph to support for the reasons.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *