Giáo DụcLớp 11

Viết báo cáo về nền kinh tế tri thức theo gợi ý

Viết báo cáo về nền kinh tế tri thức theo gợi ý

Bài tập 2. Viết báo cáo về nền kinh tế tri thức theo gợi ý:

1. Khái niệm

– Tri thức

Bạn đang xem: Viết báo cáo về nền kinh tế tri thức theo gợi ý

– Nền kinh tế tri thức

2. Đặc điểm nền kinh tế tri thức

3. Biểu hiện nền kinh tế tri thức

Lời giải chi tiết:

BÁO CÁO: NỀN KINH TẾ TRI THỨC

1. Khái niệm

  • Tri thức: 

Tri thức là sự hiểu biết, kiến thức và kỹ năng mà con người tích luỹ qua học tập, nghiên cứu, và kinh nghiệm. Nó bao gồm kiến thức về khoa học, công nghệ, nghệ thuật, văn hóa, và các lĩnh vực khác.

  • Nền kinh tế tri thức:

Nền kinh tế tri thức là một mô hình kinh tế dựa vào việc sử dụng tri thức và thông tin để sản xuất, quản lý, và phát triển. Nó tập trung vào sự sáng tạo, đổi mới, và ứng dụng công nghệ và kiến thức để tạo ra giá trị và cải thiện chất lượng cuộc sống.

2. Đặc điểm nền kinh tế tri thức

  • Tri thức là lực lượng sản xuất trực tiếp:

Trong nền kinh tế tri thức, tri thức trở thành tài sản quan trọng nhất và đóng vai trò quyết định trong quá trình sản xuất và phát triển.

  • Dựa vào thành tựu khoa học – công nghệ:

Nền kinh tế tri thức dựa nhiều vào việc ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, để tạo ra sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao.

  • Chuyển dịch cơ cấu lao động:

Trong nền kinh tế tri thức, cơ cấu lao động dịch chuyển theo hướng tăng cường lao động trí tuệ. Các nguồn nhân lực ngày càng được tri thức hóa và sự sáng tạo và đổi mới trở thành quan trọng.

  • Quyền sở hữu trí tuệ quan trọng:

Quyền sở hữu trí tuệ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nó bảo đảm pháp lí cho tri thức và sự đổi mới sáng tạo và giúp duy trì quá trình phát triển.

  • Nền kinh tế toàn cầu:

Nền kinh tế tri thức là một nền kinh tế toàn cầu, với việc sản xuất và quản lý thông qua mạng lưới quốc tế và hợp tác trên toàn cầu.

3. Biểu hiện nền kinh tế tri thức

  • Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển đổi nhanh:

Trong nền kinh tế tri thức, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển đổi nhanh theo hướng tăng nhanh giá trị gia tăng. Các ngành như công nghệ thông tin, dịch vụ, và nghiên cứu và phát triển trở thành ngành sản xuất quan trọng.

  • Tốc độ đổi mới nhanh: 

Sự đổi mới nhanh chóng là một đặc điểm quan trọng của nền kinh tế tri thức. Sản xuất công nghệ trở thành ngành sản xuất quan trọng, và việc thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới là yếu tố quyết định.

  • Đặc tính, cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực thay đổi căn bản:

Trong nền kinh tế tri thức, nguồn nhân lực được đào tạo và hóa trí tuệ. Sự sáng tạo, học tập liên tục, và khả năng làm việc trong môi trường phức tạp trở thành quan trọng.

Nền kinh tế tri thức là một mô hình kinh tế đòi hỏi sự sáng tạo và ứng dụng tri thức và thông tin để thúc đẩy sự phát triển và cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Nó phụ thuộc vào việc sử dụng tri thức và thông tin hiệu quả để tạo ra giá trị và phát triển bền vững.

Lớp 11

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Viết báo cáo về nền kinh tế tri thức theo gợi ý

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *