Giáo DụcLớp 11

Viết báo cáo về cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế đối với các nước đang phát triển theo gợi ý cấu trúc trong SGK. Liên hệ với địa phương nơi em sống và học tập.

Viết báo cáo về cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế đối với các nước đang phát triển theo gợi ý cấu trúc trong SGK. Liên hệ với địa phương nơi em sống và học tập.

Bài tập 2. Viết báo cáo về cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế đối với các nước đang phát triển theo gợi ý cấu trúc trong SGK. Liên hệ với địa phương nơi em sống và học tập.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Viết báo cáo về cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế đối với các nước đang phát triển theo gợi ý cấu trúc trong SGK. Liên hệ với địa phương nơi em sống và học tập.

BÁO CÁO: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HOÁ VÀ KHU VỰC HOÁ KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 

1. Cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển

  • Cơ hội:

– Tăng cường xuất khẩu:

Toàn cầu hoá đã mở ra thị trường quốc tế cho các sản phẩm của các nước đang phát triển, bao gồm cả Việt Nam. Điều này tạo cơ hội để tăng cường xuất khẩu, đánh bại rào cản thương mại và tận dụng lợi thế cạnh tranh.

– Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI):

Các nước đang phát triển có thể thu hút vốn FDI từ các quốc gia phát triển để phát triển hạ tầng, công nghệ, và nguồn nhân lực. Điều này giúp tạo ra nhiều cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

  • Thách thức:

– Cạnh tranh gay gắt:

Toàn cầu hoá cũng đồng nghĩa với sự cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia khác. Các nước đang phát triển cần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm để cạnh tranh hiệu quả.

– Bất bình đẳng:

Toàn cầu hoá có thể tạo ra sự gia tăng bất bình đẳng xã hội, khi lợi ích không được phân phối đều cho tất cả các tầng lớp trong xã hội. Điều này cần quản lý để đảm bảo sự công bằng và ổn định.

2. Cơ hội và thách thức của khu vực hoá đối với các nước đang phát triển

  • Cơ hội:

– Hợp tác khu vực hoá:

Khu vực hoá có thể tạo ra cơ hội tăng cường hợp tác vùng lãnh thổ giữa các nước đang phát triển. Chúng có thể hợp tác để phát triển hạ tầng chung, thúc đẩy thương mại trong khu vực, và tạo ra sự thống nhất mạnh mẽ hơn.

– Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm:

Khu vực hoá cũng giúp các nước đang phát triển chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong việc giải quyết các thách thức chung, như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, và phát triển bền vững.

  • Thách thức:

– Khó khăn trong quản lý và hợp tác:

Khu vực hoá cũng đặt ra thách thức về việc quản lý và đảm bảo sự hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia thành viên. Điều này đòi hỏi sự đồng lòng và nỗ lực chung để vượt qua khó khăn.

Lớp 11

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Viết báo cáo về cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế đối với các nước đang phát triển theo gợi ý cấu trúc trong SGK. Liên hệ với địa phương nơi em sống và học tập.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *