Giáo DụcLớp 8

Văn bản Cuốn sách Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-gio. được viết nhằm mục đích gì? Để đạt được mục đích đó, người viết đã sắp xếp. các thông tin chính theo trật tự như thế nào? Có thể đảo ngược trật tự trình bày không? Vì sao?

Văn bản Cuốn sách “Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-gio”. được viết nhằm mục đích gì? Để đạt được mục đích đó, người viết đã sắp xếp. các thông tin chính theo trật tự như thế nào? Có thể đảo ngược trật tự trình bày không? Vì sao?

Câu 3: (Câu hỏi 2, SGK) Văn bản Cuốn sách “Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-gio”. được viết nhằm mục đích gì? Để đạt được mục đích đó, người viết đã sắp xếp. các thông tin chính theo trật tự như thế nào? Có thể đảo ngược trật tự trình bày không? Vì sao?

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Văn bản Cuốn sách Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-gio. được viết nhằm mục đích gì? Để đạt được mục đích đó, người viết đã sắp xếp. các thông tin chính theo trật tự như thế nào? Có thể đảo ngược trật tự trình bày không? Vì sao?

– Mục đích của văn bản: Giới thiệu cho người đọc các thông tin về nội dung và hình thức của cuốn sách Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-giơ; khích lệ người đọc tìm đọc để mở mang hiểu biết, khám phá các thông tin khoa học trong cuốn sách,… – Để đạt được mục đích đó, người viết đã sắp xếp các thông tin chính theo trật tự: từ thông tin khái quát về tác giả, tác phẩm đến thông tin cụ thể về nội dung, hình thức của cuốn sách.

– Về cơ bản, trật tự trình bày trong bài giới thiệu đảm bảo tính lô gích, phù hợp với việc tiếp nhận của người đọc. Một số thông tin bộ phận trong từng phần có thể hoán đổi vị trí, ví dụ có thể đặt phần giới thiệu hình thức của cuốn sách trước phần giới thiệu nội dung.

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Văn bản Cuốn sách “Chìa khóa vũ trụ của Gioóc-gio”. được viết nhằm mục đích gì? Để đạt được mục đích đó, người viết đã sắp xếp. các thông tin chính theo trật tự như thế nào? Có thể đảo ngược trật tự trình bày không? Vì sao?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *