Giáo DụcLớp 6

Trong hai số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 2

Trong hai số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 2

Bài 1

Chứng tỏ rằng: 

a. Trong hai số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 2.

Bạn đang xem: Trong hai số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 2

b. Trong ba số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 3.

c. Trong bốn số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 4.

Lời giải chi tiết:

a. Gọi 2 số tự nhiên liên tiếp là a và a+1 $(a \in \mathbb{N})$

Nếu $a\,\vdots \,2$ thì bài toán được giải

Nếu $a\,\not \vdots \,2$ thì $a=2k+1\Rightarrow a+1=2k+2\,\vdots \,2\,(k \in \mathbb{N})$

b. Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là a, a+1, a+2 $(a \in \mathbb{N})$

Nếu $a=3k$ thì $a \,\vdots 3\,(k \in \mathbb{N})$

Nếu $a=3k+1$ thì $a+2=3k+3 \,\vdots 3\,(k \in \mathbb{N})$

Nếu $a=3k+2$ thì $a+1=3k+3 \,\vdots 3\,(k \in \mathbb{N})$

c. Gọi bốn số tự nhiên liên tiếp là a, a+1, a+2, a+3 $(a \in \mathbb{N})$

Nếu $a=4k$ thì $a \,\vdots 4\,(k \in \mathbb{N})$

Nếu $a=4k+1$ thì $a+3=4k+4 \,\vdots 4\,(k \in \mathbb{N})$

Nếu $a=4k+2$ thì $a+2=4k+4 \,\vdots 4\,(k \in \mathbb{N})$

Nếu $a=4k+3$ thì $a+1=4k+4 \,\vdots 4\,(k \in \mathbb{N})$

Lớp 6

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Trong hai số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 2

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *