Giáo DụcLớp 8

Trong các câu dưới đây, câu nào là câu kể, câu nào là câu khiến? Vì sao?…

Trong các câu dưới đây, câu nào là câu kể, câu nào là câu khiến? Vì sao?…

Câu 3: Trong các câu dưới đây, câu nào là câu kể, câu nào là câu khiến? Vì sao?

a) Mời các bà cứ xơi đi cho. (Thạch Lam)

b) Hoàng mời tôi cùng đi với vợ chồng anh đến chơi nhà mấy người ở cùng phố tan cu ve. (Nam Cao)

Bạn đang xem: Trong các câu dưới đây, câu nào là câu kể, câu nào là câu khiến? Vì sao?…

c) Tôi khuyên Trãi nên ở lại trong hang tôi mà chữa bệnh … (Tô Hoài)

d) Tôi khuyên anh đừng quấy rầy tôi lúc này. (Vich-to Huy-gô)

Lời giải chi tiết:

a) Là câu khiến vì về nghĩa, câu này dùng để yêu cầu (động từ mời ở câu này chỉ hành động cầu khiến của người nói – ở ngôi 1, hướng tới người nghe – ở ngôi 2); về hình thức, câu này có từ đi biểu thị ý cầu khiến (thúc giục). 

b) Là câu kể vì về nghĩa, câu này dùng để thuật lại một sự việc đã diễn ra; về hình thức, mặc dù câu này cũng có động từ mời nhưng động từ này không được dùng để biểu thị hành động cầu khiến của người nói (như mời ở câu a). Mặt khác, câu b) không có từ mang ý cầu khiến (như đi ở câu a).

c. Là câu kể vì về nghĩa, câu này dùng để thuật lại một sự việc đã diễn ra; về hình thức, mặc dù câu này cũng có động từ mời nhưng động từ này không được dùng để biểu thị hành động cầu khiến của người nói

d) Là câu khiến vì về nghĩa, câu này dùng để yêu cầu (động từ mời ở câu này chỉ hành động cầu khiến của người nói – ở ngôi 1, hướng tới người nghe – ở ngôi 2); về hình thức, câu này có từ đi biểu thị ý cầu khiến (khuyên bảo).

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Trong các câu dưới đây, câu nào là câu kể, câu nào là câu khiến? Vì sao?…

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *