Giáo DụcLớp 11

Trình bày theo hiểu biết của em về nội dung dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?

Trình bày theo hiểu biết của em về nội dung dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?

Câu 1: Trình bày theo hiểu biết của em về nội dung dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Trình bày theo hiểu biết của em về nội dung dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?

Nền dân chủ của nước ta có được ngày hôm nay, là nhờ vào quá trình phát triển và từng bước hoàn thiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực chính trị.

Theo em biết, nôi dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực chính trị là mọi quyền lực thuộc về nhân dân, trước hết là nhân dân lao động.

Điều này được thể hiện cụ thể:

  • Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội.
  • Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của nhà nước và địa phương.
  • Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
  • Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí.
  • Quyền giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân…
  • Cùng với các quyền được hưởng, công dân có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia bảo vê an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

 

 

 

 

 

Ví dụ: Công dân trên 18 tuổi được đi bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân. Hay công dân có quyền tham gia đóng góp ý kiến để sửa lại Hiến pháp…

Lớp 11

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Trình bày theo hiểu biết của em về nội dung dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *