Giáo DụcLớp 11

Trình bày một số đặc điểm nổi bật về tinh hình sản xuất và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Cộng hoà Nam Phi.

Trình bày một số đặc điểm nổi bật về tinh hình sản xuất và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Cộng hoà Nam Phi.

Bài tập 4. Trình bày một số đặc điểm nổi bật về tinh hình sản xuất và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Cộng hoà Nam Phi.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Trình bày một số đặc điểm nổi bật về tinh hình sản xuất và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Cộng hoà Nam Phi.

1. Nông nghiệp

  • Đóng góp kinh tế và việc làm: 

Mặc dù chỉ đóng góp khoảng 2,5% vào GDP (năm 2020), nhưng nông nghiệp có tầm quan trọng lớn đối với Cộng hòa Nam Phi. Nó cung cấp việc làm cho dân cư ở khu vực nông thôn và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực của quốc gia.

  • Phân bố đất và cây trồng: 

Diện tích đất trồng trọt của Nam Phi chỉ chiếm 1/5 diện tích đất nông nghiệp. Các cây trồng quan trọng bao gồm ngô, đậu tương, lúa mì, mía, hướng dương và cây ăn quả.

  • Chăn nuôi: 

Chăn nuôi quảng canh chiếm 4/5 diện tích đất nông nghiệp. Các vật nuôi phổ biến bao gồm bò, cừu, dê và lợn. Chăn nuôi gia súc phân bố chủ yếu ở các vùng khô hạn trong nội địa.

2. Lâm nghiệp:

  • Đóng góp quan trọng cho nguồn nguyên liệu: 

Mặc dù chỉ đóng góp 0,6% vào GDP (năm 2020), lâm nghiệp có ý nghĩa lớn đối với Cộng hòa Nam Phi. Rừng trồng của quốc gia có thể cung cấp mỗi năm từ 15 đến 18 triệu m3 gỗ. Mô hình đồn điền trồng cây lấy gỗ đang ngày càng phát triển để đảm bảo năng suất cao.

  • Bảo tồn đa dạng sinh học: 

Lâm nghiệp cũng đóng góp vào việc bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

3. Thuỷ sản:

  • Đóng góp kinh tế tương đối thấp: 

Ngành thuỷ sản chỉ đóng góp khoảng 0,1% vào GDP (năm 2020), nhưng sản lượng thuỷ sản khai thác ngày càng tăng. Năm 2020, sản lượng thuỷ sản khai thác đạt 602,7 nghìn tấn.

  • Phát triển nuôi trồng bền vững: 

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản đang được chú trọng theo hướng phát triển bền vững. Tuy sản lượng thuỷ sản nuôi trồng còn thấp (đạt 9,7 nghìn tấn năm 2020), nhưng có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Tóm lại ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Cộng hòa Nam Phi đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp việc làm, nguồn thu ngoại tệ, đảm bảo an ninh lương thực và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Lớp 11

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Trình bày một số đặc điểm nổi bật về tinh hình sản xuất và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Cộng hoà Nam Phi.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *