Giáo DụcLớp 9

Tính tộc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản, số lượng đà bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 – 2014. Vẽ biểu đồ

Tính tộc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản, số lượng đà bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 – 2014. Vẽ biểu đồ

C. Hoạt động luyện tập

1. Dựa vào bảng 2, hãy:

  • Tính tộc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản, số lượng đà bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 – 2014.
  • Vẽ biểu đồ thể hiện tộc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản, số lượng đà bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 – 2014.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Tính tộc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản, số lượng đà bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 – 2014. Vẽ biểu đồ

Tính tốc độ tăng trưởng:

(đơn vị: %)

Năm 1995 2000 2010 2014
Sản lượng thủy sản 100 151,7 310,9 428,7
Số lượng đàn bò 100 107 120,7 112,3
Năng suất lúa 100 129,2 155,7 175,7

Vẽ biểu đồ:

Lớp 9

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Tính tộc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản, số lượng đà bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 – 2014. Vẽ biểu đồ

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *