Hình ảnh đẹp

Tìm hiểu và cho biết vai trò của C. Mác và Ph. Ăng-ghen đối với sự phát triển của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Tìm hiểu và cho biết vai trò của C. Mác và Ph. Ăng-ghen đối với sự phát triển của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

 Bài tập 5. Tìm hiểu và cho biết vai trò của C. Mác và Ph. Ăng-ghen đối với sự phát triển của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Tìm hiểu và cho biết vai trò của C. Mác và Ph. Ăng-ghen đối với sự phát triển của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Karl Marx (C. Mác) và Friedrich Engels (Ph. Ăng-ghen) đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng sâu rộng đối với sự phát triển của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Họ là những tác giả chủ yếu của tư tưởng Marx – Engels và cùng nhau viết nhiều tác phẩm quan trọng nhằm hướng dẫn và thúc đẩy phong trào công nhân và cộng sản trên toàn thế giới. Dưới đây là vai trò cụ thể của họ:

  • Karl Marx (C. Mác):

  • Marx là một triết gia, nhà kinh tế học, và nhà văn người Đức. Ông được coi là cha đẻ của lý thuyết cộng sản và người sáng tạo ra lý thuyết “tư duy triệt hạ tư duy cũ” (dialectical materialism) và “máy sản xuất xã hội” (mode of production) để giải thích cơ cấu xã hội và sự biến đổi lịch sử.

  • Vai trò của Marx nằm ở việc phân tích cấu trúc xã hội và kinh tế, dẫn đến lý thuyết giai cấp xã hội và cuộc cách mạng giai cấp. Ông cho rằng xã hội chia thành hai giai cấp: giai cấp tư sản và giai cấp công nhân. Marx tin rằng cuộc xung đột giữa hai giai cấp này sẽ dẫn đến cuộc cách mạng và thành lập xã hội cộng sản.

  • Tác phẩm quan trọng nhất của Marx là “Manifesto của Đảng Cộng sản” (The Communist Manifesto) viết chung với Engels năm 1848. Tác phẩm này tổng hợp tư tưởng cộng sản, phân tích lịch sử xã hội và kêu gọi giai cấp công nhân tổ chức để đấu tranh chống giai cấp tư sản.

  • Friedrich Engels (Ph. Ăng-ghen):

  • Engels là bạn thân và đồng tác giả của Marx. Ông cùng với Marx phát triển và trình bày lý thuyết cộng sản.

  • Vai trò của Engels là hoàn thiện và mở rộng lý thuyết Marx. Ông tiến xa hơn trong việc nghiên cứu về nguyên tắc kinh tế học của cộng sản và ảnh hưởng lịch sử đối với sự phát triển xã hội.

  • Engels viết nhiều tác phẩm như “Tình hình các giai cấp lao động ở Anh” (The Condition of the Working Class in England) và “Câu hỏi lao động tại châu Âu” (The Question of Labour in Europe), thể hiện sự quan tâm của ông đối với tình hình thực tế của người lao động và tầng lớp lao động.

  • Ông cũng đóng góp quan trọng vào việc phân loại và tổ chức tư liệu liên quan đến lý thuyết cộng sản, là người tiến xa hơn trong việc thể hiện lý thuyết Marx thành những khái niệm và nguyên tắc cụ thể.

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Tìm hiểu và cho biết vai trò của C. Mác và Ph. Ăng-ghen đối với sự phát triển của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Ban đang xem những hình ảnh đẹp nhất được Trường THPT Chuyên Bắc Giang sưu tầm từ rất nhiều nguồn trên internet. Hy vọng bài viết đã đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm của bạn về

Đăng bởi: THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Hình ảnh đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *