Giáo DụcLớp 4

Tìm hiểu thí nghiệm hình dưới và lựa chọn các từ/ cụm từ: cốc nước, dẫn nhiệt, lạnh hơn, nước đá, thìa kim loại, thìa nhựa điền vào chỗ (…) để hoàn thành báo cáo thí nghiệm theo mẫu dưới đây.

Tìm hiểu thí nghiệm hình dưới và lựa chọn các từ/ cụm từ: cốc nước, dẫn nhiệt, lạnh hơn, nước đá, thìa kim loại, thìa nhựa điền vào chỗ (…) để hoàn thành báo cáo thí nghiệm theo mẫu dưới đây.

Câu 7: Tìm hiểu thí nghiệm hình dưới và lựa chọn các từ/ cụm từ: cốc nước, dẫn nhiệt, lạnh hơn, nước đá, thìa kim loại, thìa nhựa điền vào chỗ (…) để hoàn thành báo cáo thí nghiệm theo mẫu dưới đây.

Tìm hiểu thí nghiệm hình dưới và lựa chọn các từ/ cụm từ: cốc nước, dẫn nhiệt, lạnh hơn, nước đá, thìa kim loại, thìa nhựa điền vào chỗ (…) để hoàn thành báo cáo thí nghiệm theo mẫu dưới đây.

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

Bạn đang xem: Tìm hiểu thí nghiệm hình dưới và lựa chọn các từ/ cụm từ: cốc nước, dẫn nhiệt, lạnh hơn, nước đá, thìa kim loại, thìa nhựa điền vào chỗ (…) để hoàn thành báo cáo thí nghiệm theo mẫu dưới đây.

1. Mục đích: Tìm hiểu xem thìa kim loại và thìa nhựa, thìa nào (1)……..tốt hơn.

2. Chuẩn bị: Cốc nước, một số viên nước đá, (2)……..và (3)…….

3. Tiến hành:

– Cho một ít viên (4)……vào (5)…….

– Cắm (6)…… và (7)……. đồng thời vào cốc nước có đá.

– Sau khoảng 3 phút cầm vào hai cán thìa.

– Kết quả: Khi cầm vào cán thìa kim loại, tay cảm thấy (8)…….khi cầm vào cán thìa nhựa.

4. Nhận xét: Từ kết quả thí nghiệm, nhận thấy thìa kim loại (9)…… tốt hơn (10)…….

Lời giải chi tiết:

(1) dẫn nhiệt

(2) thìa kim loại

(3) thìa nhựa

(4) nước đá

(5) cốc nước

(6) thìa kim loại

(7) thìa nhựa

(8) lạnh hơn

(9) dẫn nhiệt

(10) thìa nhựa

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Tìm hiểu thí nghiệm hình dưới và lựa chọn các từ/ cụm từ: cốc nước, dẫn nhiệt, lạnh hơn, nước đá, thìa kim loại, thìa nhựa điền vào chỗ (…) để hoàn thành báo cáo thí nghiệm theo mẫu dưới đây.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *