Giáo DụcLớp 11

Theo em, chúng ta cần làm gì để tận dụng cơ hội hoặc giải quyết thách thức của toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế (lựa chọn một cơ hội hoặc một thách thức để phân tích).

Theo em, chúng ta cần làm gì để tận dụng cơ hội hoặc giải quyết thách thức của toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế (lựa chọn một cơ hội hoặc một thách thức để phân tích).

Bài tập 3. Theo em, chúng ta cần làm gì để tận dụng cơ hội hoặc giải quyết thách thức của toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế (lựa chọn một cơ hội hoặc một thách thức để phân tích).

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Theo em, chúng ta cần làm gì để tận dụng cơ hội hoặc giải quyết thách thức của toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế (lựa chọn một cơ hội hoặc một thách thức để phân tích).

Bảo vệ môi trường

  • Cơ hội:

Toàn cầu hoá và khu vực hoá có thể giúp chia sẻ công nghệ và tài trợ ngoại để cải thiện quản lý môi trường và giảm ô nhiễm.

Hợp tác vùng lãnh thổ có thể tạo cơ hội cho các nước đang phát triển xây dựng các quy định môi trường chung và thúc đẩy sự bảo vệ môi trường trong khu vực.

  • Thách thức:

Điều này đòi hỏi sự đầu tư vào hạ tầng và công nghệ xanh, có thể đặt áp lực tài chính lên các nước đang phát triển.

Cần phải đảm bảo rằng việc bảo vệ môi trường không gây ra mất việc làm hoặc làm tăng chi phí cho các ngành công nghiệp đang phát triển.

  • Để tận dụng cơ hội hoặc giải quyết thách thức về bảo vệ môi trường, chúng ta cần:

Đầu tư vào công nghệ xanh: Các nước đang phát triển cần tập trung vào phát triển và áp dụng công nghệ xanh để giảm ô nhiễm môi trường và tăng cường sự bền vững.

Hợp tác quốc tế: Cần tạo ra cơ hội cho hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ kiến thức và tài trợ ngoại về bảo vệ môi trường.

Đảm bảo bình đẳng xã hội: Cần đảm bảo rằng biện pháp bảo vệ môi trường không tạo thêm bất bình đẳng xã hội và làm gia tăng nghèo đói.

  • Kết luận:

Toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế mang đến cơ hội và thách thức cho các nước đang phát triển như Việt Nam. Bằng cách quản lý môi trường và hợp tác quốc tế, chúng ta có thể tận dụng cơ hội và giải quyết thách thức để đảm bảo phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Lớp 11

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Theo em, chúng ta cần làm gì để tận dụng cơ hội hoặc giải quyết thách thức của toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế (lựa chọn một cơ hội hoặc một thách thức để phân tích).

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *