Giáo DụcTiếng anh 8 - mới

The school is organising FIGHT POLLUTION DAY to raise student’s awareness of the dangers of pollution. Choose one activity you would like your friend to participate in and write to him/her introducing it.

The school is organising FIGHT POLLUTION DAY to raise student’s awareness of the dangers of pollution. Choose one activity you would like your friend to participate in and write to him/her introducing it.

4. The school is organising FIGHT POLLUTION DAY to raise student’s awareness of the dangers of pollution. Choose one activity you would like your friend to participate in and write to him/her introducing it. 

(Trường học đang tổ chức Ngày Chống Ô Nhiễm để thu hút sự chú ý của học sinh về tác hại của ô nhiễm. Chọn một hoạt động mà bạn muốn bạn bè tham gia và viết cho cậu/cô ấy bài giới thiệu về nó.)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: The school is organising FIGHT POLLUTION DAY to raise student’s awareness of the dangers of pollution. Choose one activity you would like your friend to participate in and write to him/her introducing it.

4. The school is organising FIGHT POLLUTION DAY to raise student’s awareness of the dangers of pollution. Choose one activity you would like your friend to participate in and write to him/her introducing it. 

(Trường học đang tổ chức Ngày Chống Ô Nhiễm để thu hút sự chú ý của học sinh về tác hại của ô nhiễm. Chọn một hoạt động mà bạn muốn bạn bè tham gia và viết cho cậu/cô ấy bài giới thiệu về nó.)

Activity (Hoạt động) Time (Thời gian) Place ( Địa điểm) Job description (Miêu tả công việc)

Community work

(Công việc xã hội)

8:30-12-00

In neighbourhoods of the community

(Ở trong các khu vực lân cận)

Pick up trash (Thu lượm rác)

Clear ponds (Làm sạch ao hồ)

Sort trash for recycling (Phân loại rác để tái chế)

Poster designing

(Thiết kế áp phích)

Whole day (Cả ngày)

At school library

(Tại thư viện trường)

Preparation: take pictures of polluted places in the neighbourhood

Design poster warning people of the dangers of pollution and call for action to protect the environment.

(Chuẩn bị: chụp ảnh về những nơi ô nhiễm trong khu vực của bạn. Thiết kế áp phích cảnh báo mọi người về nguy hại của ô nhiễm và kêu gọi hành động để bảo vệ môi trường)

Greenisation

(Việc làm xanh)

8:00-12:00

In community park and along the sides of community paths (Trong công viên và dọc theo các con đường trong khu vực)

Plant trees and flowers, water them and set up fences to protect them

(Trồng cây và hoa, tưới nước cho chúng và làm hàng rào bảo vệ chúng)

Talks

(Buổi nói chuyện)

9:00-10:00

4:00-5:00

Three residential areas in the community

(Ba khu dân cư trong khu vực)

Public presentations about what to do to create a pollution-free area

(Thuyết trình trước công chúng về điều cần làm để tạo một khu vực sống không ô nhiễm)

Our school is organising FIGHT POLLUTION DAY to raise student’s awareness of the dangers of pollution to improve our environment. I really like the activity: Poster designing and would like you to take part in with me. This activity is taked place at this weekend. It lasts whole day at school library with some following detail activities. The first thing is preparation. We need to take pictures of polluted places in the neighbourhood. After that, we design poster warning people of the dangers of pollution and call for action to protect the environment. Do you think this activity is significant and intersting? Let’s join with me.

Hướng dẫn dịch:

Trường của tớ đang tổ chức Ngày chống ô nhiễm môi trường để nâng cao nhận thức trong sinh viên nhằm cải thiện môi trường. Tớ thực sự thích hoạt động: Thiết kế áp phích và muốn mời bạn tham gia với mình. Hoạt động này sẽ được diễn ra vào cuối tuần này. Nó kéo dài cả ngày và tại thư viện trường với một vài hoạt động chi tiết sau. Đầu tiên là sự chuẩn bị. Chúng ta cần chụp ảnh về những nơi ô nhiễm trong khu vực. Sau đó, thiết kế áp phích cảnh báo mọi người về nguy hại của ô nhiễm và kêu gọi hành động để bảo vệ môi trường. Bạn có nghĩ hành động này rất ý nghĩa và thú vị không? Hãy tham gia cùng mình nhé.

Tiếng anh 8 – mới

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: The school is organising FIGHT POLLUTION DAY to raise student’s awareness of the dangers of pollution. Choose one activity you would like your friend to participate in and write to him/her introducing it.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Tiếng anh 8 – mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *