Giáo DụcLớp 9

Tại sao sự lãnh đạo của Đảng trong cách mạng tháng Tám lại quan trọng nhất?

Tại sao sự lãnh đạo của Đảng trong cách mạng tháng Tám lại quan trọng nhất?

Câu hỏi: Tại sao sự lãnh đạo của Đảng trong cách mạng tháng Tám lại quan trọng nhất?

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Tại sao sự lãnh đạo của Đảng trong cách mạng tháng Tám lại quan trọng nhất?

Cách mạng tháng Tám thành công là nhờ Ðảng đã đề ra đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn, đã tập hợp đoàn kết rộng rãi lực lượng của toàn dân tộc trong Mặt trận Việt Minh, đã lựa chọn và kết hợp đúng đắn các hình thức tuyên truyền, tổ chức và phương pháp đấu tranh thích hợp tạo nên sức mạnh tổng hợp, đã xây dựng, phát triển thực lực cách mạng, thúc đẩy phong trào, đồng thời dự kiến và chớp đúng thời cơ hành động. Trong việc thực hiện sứ mệnh nặng nề trước dân tộc và lịch sử, Ðảng đã rất coi trọng xây dựng Ðảng về tư tưởng chính trị và tổ chức, rèn luyện phương pháp đấu tranh và cách lãnh đạo. Chính vì vậy, trong Cách mạng Tháng Tám đã nổi bật năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng. Ðó là bài học quý báu cho nhiệm vụ xây dựng Ðảng hiện nay và thực hiện vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày nay.

Lớp 9

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Tại sao sự lãnh đạo của Đảng trong cách mạng tháng Tám lại quan trọng nhất?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *