Giáo DụcLớp 4

Sử dụng các từ/cụm từ: thức ăn, chất dinh dưỡng, nhu cầu, động vật, thực vật điền vào chỗ (…) để hoàn thành đoạn thông tin nói về thức ăn đối với động vật (Mỗi từ/cụm từ có thể sử dụng nhiều lần).

Sử dụng các từ/cụm từ: thức ăn, chất dinh dưỡng, nhu cầu, động vật, thực vật điền vào chỗ (…) để hoàn thành đoạn thông tin nói về thức ăn đối với động vật (Mỗi từ/cụm từ có thể sử dụng nhiều lần).

Câu 8: Sử dụng các từ/cụm từ: thức ăn, chất dinh dưỡng, nhu cầu, động vật, thực vật điền vào chỗ (…) để hoàn thành đoạn thông tin nói về thức ăn đối với động vật (Mỗi từ/cụm từ có thể sử dụng nhiều lần).

Động vật phải lấy (1)…………. từ (2)…………, động vật khác tổng hợp thành (3)………để sống và phát triển do không có khả năng tự tổng hợp (4)………… như thực vật. Các loại động vật khác nhau có (5)………… về thức ăn khác nhau. Có động vật chỉ ăn thực vật hoặc chỉ ăn (6)…………………. có (7)……………… ăn cả thực vật và động vật.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Sử dụng các từ/cụm từ: thức ăn, chất dinh dưỡng, nhu cầu, động vật, thực vật điền vào chỗ (…) để hoàn thành đoạn thông tin nói về thức ăn đối với động vật (Mỗi từ/cụm từ có thể sử dụng nhiều lần).

(1) thức ăn

(2) thực vật

(3) chất dinh dưỡng

(4) thức ăn

(5) nhu cầu

(6) động vật

(7) động vật

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Sử dụng các từ/cụm từ: thức ăn, chất dinh dưỡng, nhu cầu, động vật, thực vật điền vào chỗ (…) để hoàn thành đoạn thông tin nói về thức ăn đối với động vật (Mỗi từ/cụm từ có thể sử dụng nhiều lần).

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *