Giáo DụcLớp 4

Sử dụng các từ/cụm từ: lạnh, nhiệt độ, nóng, thấp, toả nhiệt, thu nhiệt, để điền vào chỗ (…) trong các câu sau cho phù hợp.

Sử dụng các từ/cụm từ: lạnh, nhiệt độ, nóng, thấp, toả nhiệt, thu nhiệt, để điền vào chỗ (…) trong các câu sau cho phù hợp.

Câu 6: Sử dụng các từ/cụm từ: lạnh, nhiệt độ, nóng, thấp, toả nhiệt, thu nhiệt, để điền vào chỗ (…) trong các câu sau cho phù hợp.

Vật nóng hơn thì có (1)……………cao hơn, vật lạnh hơn thì có nhiệt độ (2)……… hơn. Nhiệt kế là dụng cụ để đo (3) …… .. Nhiệt truyền từ vật (4)……………. sang vật (5)……………. hơn. Khi đó vật có (6)………… cao hơn (7)……………nên lạnh đi, vật có nhiệt độ thấp hơn (8) ……….. nên nóng lên.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Sử dụng các từ/cụm từ: lạnh, nhiệt độ, nóng, thấp, toả nhiệt, thu nhiệt, để điền vào chỗ (…) trong các câu sau cho phù hợp.

(1) nhiệt độ

(2) thấp

(3) nhiệt độ.

(4) nóng

(5) lạnh

(6) nhiệt độ

(7) tỏa nhiệt

(8) thu nhiệt.

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Sử dụng các từ/cụm từ: lạnh, nhiệt độ, nóng, thấp, toả nhiệt, thu nhiệt, để điền vào chỗ (…) trong các câu sau cho phù hợp.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *