Hình ảnh đẹp

Sử dụng các từ/cụm từ: động vật, đứng đầu, tự tổng hợp, chất dinh dưỡng, ánh sáng điền vào chỗ (…) để hoàn thành đoạn thông tin nói vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (Mỗi từ/cụm từ tin có thể dùng nhiều lần).

Sử dụng các từ/cụm từ: động vật, đứng đầu, tự tổng hợp, chất dinh dưỡng, ánh sáng điền vào chỗ (…) để hoàn thành đoạn thông tin nói về vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (Mỗi từ/cụm từ tin có thể dùng nhiều lần).

Câu 7: Sử dụng các từ/cụm từ: động vật, đứng đầu, tự tổng hợp, chất dinh dưỡng, ánh sáng điền vào chỗ (…) để hoàn thành đoạn thông tin nói về vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (Mỗi từ/cụm từ tin có thể dùng nhiều lần).

Thực vật có khả năng tự tổng hợp (1)………. từ nước và khí các-bô-níc dưới tác dụng của (2)…………. Động vật và con người không thể (3)……….. chất dinh dưỡng như thực vật mà phải lấy từ thức ăn. Trong chuỗi thức ăn, thực vật thường là sinh vật (4)…………. của chuỗi. Chúng là nguồn (5)……….. của con người và nhiều loài (6)……….

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Sử dụng các từ/cụm từ: động vật, đứng đầu, tự tổng hợp, chất dinh dưỡng, ánh sáng điền vào chỗ (…) để hoàn thành đoạn thông tin nói vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (Mỗi từ/cụm từ tin có thể dùng nhiều lần).

(1) chất dinh dưỡng

(2) ánh sáng

(3) tự tổng hợp

(4) đứng đầu

(5) chất dinh dưỡng

(6) động vật

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Sử dụng các từ/cụm từ: động vật, đứng đầu, tự tổng hợp, chất dinh dưỡng, ánh sáng điền vào chỗ (…) để hoàn thành đoạn thông tin nói về vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn (Mỗi từ/cụm từ tin có thể dùng nhiều lần).

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Ban đang xem những hình ảnh đẹp nhất được Trường THPT Chuyên Bắc Giang sưu tầm từ rất nhiều nguồn trên internet. Hy vọng bài viết đã đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm của bạn về

Đăng bởi: THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Hình ảnh đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close