Giáo DụcLớp 4

Sử dụng các từ/cụm từ: dẫn nhiệt, không khí, len, vàng, kim loại để điền vào chỗ (…) trong các câu sau cho phù hợp (Mỗi từ/cụm từ có thể dùng nhiều lần).

Sử dụng các từ/cụm từ: dẫn nhiệt, không khí, len, vàng, kim loại để điền vào chỗ (…) trong các câu sau cho phù hợp (Mỗi từ/cụm từ có thể dùng nhiều lần).

Câu 6: Sử dụng các từ/cụm từ: dẫn nhiệt, không khí, len, vàng, kim loại để điền vào chỗ (…) trong các câu sau cho phù hợp (Mỗi từ/cụm từ có thể dùng nhiều lần).

Có những vật(1)………..tốt. Có những vật (2) ………. kém. Các (3)……….. như: bạc, đồng, (4) ……., nhôm, sắt,… dẫn nhiệt tốt. Gỗ, nhựa (5)………….bông, (6)……, xốp, bông thuỷ tinh,… dẫn nhiệt kém. Tính (7)…………….. của vật có nhiều ứng dụng trong cuộc sống.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Sử dụng các từ/cụm từ: dẫn nhiệt, không khí, len, vàng, kim loại để điền vào chỗ (…) trong các câu sau cho phù hợp (Mỗi từ/cụm từ có thể dùng nhiều lần).

(1) dẫn nhiệt

(2) dẫn nhiệt

(3) kim loại

(4) vàng

(5) len

(6) không khí

(7) dẫn nhiệt.

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Sử dụng các từ/cụm từ: dẫn nhiệt, không khí, len, vàng, kim loại để điền vào chỗ (…) trong các câu sau cho phù hợp (Mỗi từ/cụm từ có thể dùng nhiều lần).

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *