Giáo DụcXem thêm

Some people think that they can learn better by themselves than with a group. Others think that it is always better to work in groups. Which do you prefer?

Some people think that they can learn better by themselves than with a group. Others think that it is always better to work in groups. Which do you prefer?

Some people think that they can learn better by themselves than with a group. Others think that it is always better to work in groups. Which do you prefer? (Một số người nghĩ rằng họ có thể tự học tốt hơn so với một nhóm. Những người khác nghĩ rằng luôn luôn tốt hơn để làm việc theo nhóm. Bạn thích cái nào hơn?)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Some people think that they can learn better by themselves than with a group. Others think that it is always better to work in groups. Which do you prefer?

Some people think that they can learn better by themselves than with a group. Others think that it is always better to work in groups. In my opinion, depend on each type of work and one’s characters, every method of learning will have different effects.

Teamwork or self-learning have its own benefits. When you work in a group, you can share experience with each other and receive advice from them. The work done by a group will have better results and be done faster than doing it alone. However, working in a group may bring about some troubles. There are usually some people in the group don’t want to do anything or corporate. Arguments often happens when people have contrast ideas and sometimes never lead to the final decision. The result is that those arguments can spoil the relationships between the members.

Self-learning has pros and cons as well. First and for most, when you work a lone, there is no one will disturb you or annoy you, you can make the decision yourself without asking the others’ suggestions. Besides, self-learning force you to learn all necessary things, which expand your knowledge and improve your skills. On the other hand, there are some issues when you learn by yourself. With a huge load of work and lots of information, you can’t learn all of these alone. If there is a small task or long term projects, you can certainly study gradually, but with so many exercises and assignments which require you to do it in a short time, team work is the better solution.

In conclusion, I suggest that each person should improve both skills: self-learning and teamwork. And in the future, I’m sure that to have a successful career, you must have two these qualifications.

Dịch:

Một số người nghĩ rằng họ có thể tự học tốt hơn so với học nhóm. Những người khác nghĩ rằng luôn luôn tốt hơn để làm việc theo nhóm. Theo ý kiến ​​của tôi, phụ thuộc vào từng loại công việc và tính cách của một người, mỗi phương pháp học tập sẽ có những hiệu quả khác nhau.

Làm việc theo nhóm hoặc tự học có những lợi ích riêng. Khi bạn làm việc trong một nhóm, bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau và nhận được lời khuyên từ họ. Công việc được thực hiện bởi một nhóm sẽ có kết quả tốt hơn và được thực hiện nhanh hơn khi làm một mình. Tuy nhiên, làm việc trong một nhóm có thể mang lại một số rắc rối. Thường có một số người trong nhóm không muốn làm bất cứ điều gì hoặc hợp tác. Các tranh cãi thường xảy ra khi mọi người có ý kiến trái ngược nhau và đôi khi không bao giờ dẫn đến quyết định cuối cùng. Kết quả là những tranh cãi đó có thể làm hỏng mối quan hệ giữa các thành viên.

Tự học cũng có ưu và nhược điểm. Đầu tiên, khi bạn làm việc một mình, sẽ không có ai làm phiền bạn hoặc khiến bạn bực mình, bạn có thể tự mình ra quyết định mà không hỏi ý kiến ​​của người khác. Bên cạnh đó, tự học tập buộc bạn phải học tất cả những thứ cần thiết, mở rộng kiến ​​thức của bạn và nâng cao kỹ năng của bạn. Mặt khác, có một số vấn đề khi bạn học một mình. Với một lượng lớn công việc và rất nhiều thông tin, bạn không thể học tất cả những điều này một mình. Nếu có một nhiệm vụ nhỏ hoặc dự án dài hạn, bạn chắc chắn có thể học dần dần, nhưng với rất nhiều bài tập đòi hỏi bạn phải làm trong một thời gian ngắn, làm việc theo nhóm là giải pháp tốt hơn.

Tóm lại, tôi đề nghị mỗi người nên cải thiện cả hai kỹ năng: tự học và làm việc nhóm. Và trong tương lai, tôi chắc chắn rằng để có một sự nghiệp thành công, bạn phải có hai kĩ năng này.

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Some people think that they can learn better by themselves than with a group. Others think that it is always better to work in groups. Which do you prefer?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *