Giáo DụcLớp 12

Soạn văn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

Soạn văn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003 sẽ giúp các em nắm được tổng quan bài học. Bài soạn sẽ bám sát chương trình sách giáo khoa giúp học sinh soạn bài, tóm tắt tác phẩm, tìm bố cục, nội dung chính nhanh nhất.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

 • Tác giả: Cô-phi An-nan: Sinh ngày 8/4/1938 tại Ga-na (một nước Cộng hòa châu Phi).  Từ 1/1/1997: Tổng thư kí Liên hợp quốc. Ông đảm nhiệm chức vụ này hai nhiệm kì liền cho tới tháng 1/2007 (10 năm). 

 • Tác phẩm:
  • Cô-Phi An-nan viết văn bản này gửi nhân dân toàn thế giới nhân ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS 1/12/2003.
  • Mục đích: Thông điệp nêu rõ hiểm hoạ của toàn nhân loại

=> kêu gọi các quốc gia và mọi ngưòi coi đó là nhiệm vụ của chính mình, không nên im lặng, kì thị, phân biệt đối với những ngưòi bị HIV/AIDS. 

Bạn đang xem: Soạn văn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

Câu 1 (Trang 82 SGK) Bản thông điệp nêu lên vấn đề gì? Vì sao tác giả cho rằng đó là một vấn đề rất cần đặt lên “vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về vấn đề chính trị và hành động thực tế” của mỗi quốc gia và mỗi cá nhân?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 82 SGK) Tổng thư kí LHQ đã làm thế nào để cho việc tổng kết tình hình thực tế của mình không chỉ trung thực, đáng tin cậy mà còn là cơ sở để dẫn tới những kiến nghị mà ông sẽ nêu sau đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 82 SGK) Trong lời kêu gọi mọi người phải nỗ lực phòng chống HIV/AIDS nhiều hơn nữa, tác giả đã đặc biệt nhấn mạnh đến điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 82 SGK) Trong bản thông điệp này, những nội dung mà câu văn nào đã làm cho anh/chị thấy xúc động nhất? Vì sao? Qua đó, anh/chị rút ra bài học gì cho việc làm văn nghị luận của bản thân?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Bài tập: trang 83 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Viết một bản báo cáo về tình hình phòng cống HIV/AIDS ở địa phương anh (chị)

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1:Trình bày những nội dung chính trong bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1-12-2003. Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 12 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm Soạn văn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

 • Tác giả: Cô-phi An-nan: Sinh ngày 8/4/1938 tại Ga-na (một nước Cộng hòa châu Phi).  Từ 1/1/1997: Tổng thư kí Liên hợp quốc. Ông đảm nhiệm chức vụ này hai nhiệm kì liền cho tới tháng 1/2007 (10 năm). 

 • Tác phẩm:
  • Cô-Phi An-nan viết văn bản này gửi nhân dân toàn thế giới nhân ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS 1/12/2003.
  • Mục đích: Thông điệp nêu rõ hiểm hoạ của toàn nhân loại

=> kêu gọi các quốc gia và mọi ngưòi coi đó là nhiệm vụ của chính mình, không nên im lặng, kì thị, phân biệt đối với những ngưòi bị HIV/AIDS. 

Câu 1 (Trang 82 SGK) Bản thông điệp nêu lên vấn đề gì? Vì sao tác giả cho rằng đó là một vấn đề rất cần đặt lên “vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về vấn đề chính trị và hành động thực tế” của mỗi quốc gia và mỗi cá nhân?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 82 SGK) Tổng thư kí LHQ đã làm thế nào để cho việc tổng kết tình hình thực tế của mình không chỉ trung thực, đáng tin cậy mà còn là cơ sở để dẫn tới những kiến nghị mà ông sẽ nêu sau đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 82 SGK) Trong lời kêu gọi mọi người phải nỗ lực phòng chống HIV/AIDS nhiều hơn nữa, tác giả đã đặc biệt nhấn mạnh đến điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 82 SGK) Trong bản thông điệp này, những nội dung mà câu văn nào đã làm cho anh/chị thấy xúc động nhất? Vì sao? Qua đó, anh/chị rút ra bài học gì cho việc làm văn nghị luận của bản thân?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Bài tập: trang 83 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Viết một bản báo cáo về tình hình phòng cống HIV/AIDS ở địa phương anh (chị)

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1:Trình bày những nội dung chính trong bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 1-12-2003. Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 12 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *