Giáo DụcLớp 10

Soạn bài Viết một văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng – Soạn Văn 10

Soạn bài Viết một văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng sẽ giúp các em nắm được tổng quan bài học. Bài soạn sẽ bám sát chương trình sách giáo khoa giúp học sinh soạn bài, tóm tắt tác phẩm, tìm bố cục, nội dung chính nhanh nhất.

Câu 1. Vì sao văn bản trên được xem là văn bản nội quy, hướng dẫn nơi công cộng?

Trả lời:

Bạn đang xem: Soạn bài Viết một văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng – Soạn Văn 10

Văn bản trên được xem là văn bản nội quy, hướng dẫn nơi công cộng vì văn bản này nhằm giúp người đọc hiểu rõ các yêu cầu, quy định cần được tuân thủ đối với các cá nhân, tổ chức khi vào khu di tích lịch sử – văn hóa cố đô Hoa Lư.

Câu 2. Khi soạn văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn, việc dự tính được những hành vi không mong muốn có thể xảy ra nơi công cộng có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Khi soạn văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn, việc dự tính được những hành vi không mong muốn có thể xảy ra nơi công cộng có ý nghĩa giúp văn bản nội quy/hướng dẫn được đầy đủ, bao quát hơn. Từ đó người đọc văn bản sẽ hiểu được mình cần phải có thái độ và hành động như thế nào cho phù hợp.

Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm Soạn bài Viết một văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng

Câu 1. Vì sao văn bản trên được xem là văn bản nội quy, hướng dẫn nơi công cộng?

Trả lời:

Văn bản trên được xem là văn bản nội quy, hướng dẫn nơi công cộng vì văn bản này nhằm giúp người đọc hiểu rõ các yêu cầu, quy định cần được tuân thủ đối với các cá nhân, tổ chức khi vào khu di tích lịch sử – văn hóa cố đô Hoa Lư.

Câu 2. Khi soạn văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn, việc dự tính được những hành vi không mong muốn có thể xảy ra nơi công cộng có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Khi soạn văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn, việc dự tính được những hành vi không mong muốn có thể xảy ra nơi công cộng có ý nghĩa giúp văn bản nội quy/hướng dẫn được đầy đủ, bao quát hơn. Từ đó người đọc văn bản sẽ hiểu được mình cần phải có thái độ và hành động như thế nào cho phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *