Giáo DụcLớp 10

Soạn bài Viết một bản nội quy nơi công cộng – Soạn Văn 10

Soạn bài Viết một bản nội quy nơi công cộng sẽ giúp các em nắm được tổng quan bài học. Bài soạn sẽ bám sát chương trình sách giáo khoa giúp học sinh soạn bài, tóm tắt tác phẩm, tìm bố cục, nội dung chính nhanh nhất.

Câu 1: Phần đầu, phần chính và phần cuối trong ngữ liệu tham khảo đã đáp ứng được yêu cầu đối với kiểu bài Viết bản nội quy nơi công cộng chưa?

Trả lời:

Bạn đang xem: Soạn bài Viết một bản nội quy nơi công cộng – Soạn Văn 10

Phần đầu, phần chính và phần cuối trong ngữ liệu tham khảo đã đáp ứng được yêu cầu đối với kiểu bài Viết bản nội quy nơi công cộng. Phần đầu phần chính đầy đủ đề điểm, những quy định . Phần cuối đưa ra được thông tin của công ty phụ trách cũng như số điện thoại liên hệ

Câu 2: Các quy định trong phần chính của bảng nội quy đã được người viết sắp xếp hợp lý chưa ?

Trả lời:

Các quy định đã được sắp xếp hợp lý, từ thời gian mở cửa, đóng cửa đến những nội quy trong công viên và cuối cùng là cách thức liên hệ khi có việc cần giúp đỡ

Câu 3: Các trình bày có nổi bật, gây chú ý không ?

Trả lời

Bảng nội quy đã sử dụng tông màu khá chuẩn đề làm nổi bật dòng chữ về các nội quy. Màu nền là một gam màu tối, thẫm làm nổi bật được chữ màu trắng mà bảng nội quy sử dụng

Câu 4: Qua văn bản, bạn rút ra những lưu ý gì khi viết một bản nội quy nơi công cộng ?

Trả lời:

  • Xác định rõ mục đích ban hành nội quy, quy định. Lí do ban hành là gì
  • Sắp xếp các quy định một cách hợp lí, logic
  • Cách trình bày phải làm nổi bật được quy định mà mình muốn đưa ra, muốn người khác sẽ chú ý đến nó

THỰC HÀNH VIẾT THEO QUY TRÌNH

Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia

=> Xem hướng dẫn giải

THỰC HÀNH VIẾT THEO QUY TRÌNH

Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia

=> Xem hướng dẫn giải

Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm Soạn bài Viết một bản nội quy nơi công cộng

Câu 1: Phần đầu, phần chính và phần cuối trong ngữ liệu tham khảo đã đáp ứng được yêu cầu đối với kiểu bài Viết bản nội quy nơi công cộng chưa?

Trả lời:

Phần đầu, phần chính và phần cuối trong ngữ liệu tham khảo đã đáp ứng được yêu cầu đối với kiểu bài Viết bản nội quy nơi công cộng. Phần đầu phần chính đầy đủ đề điểm, những quy định . Phần cuối đưa ra được thông tin của công ty phụ trách cũng như số điện thoại liên hệ

Câu 2: Các quy định trong phần chính của bảng nội quy đã được người viết sắp xếp hợp lý chưa ?

Trả lời:

Các quy định đã được sắp xếp hợp lý, từ thời gian mở cửa, đóng cửa đến những nội quy trong công viên và cuối cùng là cách thức liên hệ khi có việc cần giúp đỡ

Câu 3: Các trình bày có nổi bật, gây chú ý không ?

Trả lời

Bảng nội quy đã sử dụng tông màu khá chuẩn đề làm nổi bật dòng chữ về các nội quy. Màu nền là một gam màu tối, thẫm làm nổi bật được chữ màu trắng mà bảng nội quy sử dụng

Câu 4: Qua văn bản, bạn rút ra những lưu ý gì khi viết một bản nội quy nơi công cộng ?

Trả lời:

  • Xác định rõ mục đích ban hành nội quy, quy định. Lí do ban hành là gì
  • Sắp xếp các quy định một cách hợp lí, logic
  • Cách trình bày phải làm nổi bật được quy định mà mình muốn đưa ra, muốn người khác sẽ chú ý đến nó

THỰC HÀNH VIẾT THEO QUY TRÌNH

Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia

=> Xem hướng dẫn giải

THỰC HÀNH VIẾT THEO QUY TRÌNH

Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia

=> Xem hướng dẫn giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *