Giáo DụcLớp 12

Soạn bài Việt Bắc (Phần một: Tác giả)

Soạn bài Việt Bắc (Phần một: Tác giả) sẽ giúp các em nắm được tổng quan bài học. Bài soạn sẽ bám sát chương trình sách giáo khoa giúp học sinh soạn bài, tóm tắt tác phẩm, tìm bố cục, nội dung chính nhanh nhất.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

 • Tố Hữu (1920-2002 ) tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành. Quê quán ở Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế.
 • Các tập thơ chính: “Từ ấy” (1937-1946), “Việt Bắc”(1946-1954), “Gió lộng” (1955-1961), “Ra trận” (1962-1971), “Máu và hoa” (1972-1977), “Một tiếng đờn” (1992), “Ta với ta” (1999)
 • Phong cách thơ Tố Hữu:
  • Thơ Tố Hữu mang đậm khuynh hướng sử thi, cảm hứng lãng mạn
  • Thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị
  • Giọng điệu tâm tình ngọt ngào
  • Đậm đà tính dân tộc

Câu 1 (Trang 99 SGK) Nêu những nét lớn trong cuộc đời Tố Hữu.

Bạn đang xem: Soạn bài Việt Bắc (Phần một: Tác giả)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 99 SGK) Những chặng đường thơ Tố Hữu gắn bó như thế nào với những chặng đường cách mạng của bản thân nhà thơ, với những giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 99 SGK) Tại sao nói thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 99 SGK) Tính dân tộc trong hình thức nghệ thuật thơ Tố Hữu biểu hiện ở những điểm cơ bản nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Bài tập 1: trang 100 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Chọn một bài thơ của Tố Hữu mà anh (chị) yêu thích nhất. Phân tích cả bài hoặc một đoạn trong bài thơ đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: trang 100 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Xuân Diệu viết: “Tố Hữu đã đưa thơ chính trị lên đến trình độ là thơ rất đỗi trữ tình” (Tố Hữu với chúng tôi, Tlđd).

Anh (chị) hiểu nhận xét đó như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm Soạn bài Việt Bắc (Phần một: Tác giả)

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

 • Tố Hữu (1920-2002 ) tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành. Quê quán ở Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế.
 • Các tập thơ chính: “Từ ấy” (1937-1946), “Việt Bắc”(1946-1954), “Gió lộng” (1955-1961), “Ra trận” (1962-1971), “Máu và hoa” (1972-1977), “Một tiếng đờn” (1992), “Ta với ta” (1999)
 • Phong cách thơ Tố Hữu:
  • Thơ Tố Hữu mang đậm khuynh hướng sử thi, cảm hứng lãng mạn
  • Thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị
  • Giọng điệu tâm tình ngọt ngào
  • Đậm đà tính dân tộc

Câu 1 (Trang 99 SGK) Nêu những nét lớn trong cuộc đời Tố Hữu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 99 SGK) Những chặng đường thơ Tố Hữu gắn bó như thế nào với những chặng đường cách mạng của bản thân nhà thơ, với những giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 99 SGK) Tại sao nói thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 99 SGK) Tính dân tộc trong hình thức nghệ thuật thơ Tố Hữu biểu hiện ở những điểm cơ bản nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Bài tập 1: trang 100 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Chọn một bài thơ của Tố Hữu mà anh (chị) yêu thích nhất. Phân tích cả bài hoặc một đoạn trong bài thơ đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: trang 100 sgk Ngữ Văn 12 tập một

Xuân Diệu viết: “Tố Hữu đã đưa thơ chính trị lên đến trình độ là thơ rất đỗi trữ tình” (Tố Hữu với chúng tôi, Tlđd).

Anh (chị) hiểu nhận xét đó như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *