Giáo DụcLớp 10

Soạn bài Tự đánh giá “Phép mầu” kì diệu của văn học – Soạn Văn 10

Soạn bài Tự đánh giá “Phép mầu” kì diệu của văn học sẽ giúp các em nắm được tổng quan bài học. Bài soạn sẽ bám sát chương trình sách giáo khoa giúp học sinh soạn bài, tóm tắt tác phẩm, tìm bố cục, nội dung chính nhanh nhất.

1. Theo văn bản trên, một tác phẩm văn học được xem là hấp dẫn khi tác phẩm ấy khiến cho người đọc:

A. Mải mê đọc và quên hết nội dung của tác phẩm

Bạn đang xem: Soạn bài Tự đánh giá “Phép mầu” kì diệu của văn học – Soạn Văn 10

B. Thích thú đi tìm những kiến thức ở ngoài tác phẩm

C. Cùng sống với thế giới do nhà văn sáng tạo ra

D. Thấy hiện ra trên trang sách cả một thế giới đương đại

Đáp án C.

2. Chiêm nghiệm của Nguyễn Đình Thi về việc “bừng thức tỉnh, tự nhận thấy rõ tâm hồn mình, thực sự tìm thấy mình” khi đến với văn học cho biết điều gì?

A. Vai trò của nhà văn đối với nghệ thuật

B. Sức mạnh của nghệ thuật vị nghệ thuật

C. Chức năng giải trí của văn học nghệ thuật

D. Khả năng thanh lọc tâm hồn của văn học

Đáp án D.

3. Hãy sắp xếp lại các ý sau cho đúng với trình tự: luận điểm, các lí lẽ, dẫn chứng mà tác giả đã trình bày ở phần 2.

A. Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển.

B. Xin lấy một ví dụ, những suy nghĩ của Ta-go khi đọc Sếch-xpia.

C. Thường là trực tiếp, gần như bằng trực giác và bằng liên tưởng rất linh hoạt, chịu sự quy định của rất nhiều yếu tố.

D. Không nên nghĩ rằng tác động của tác phẩm cũng như sự liên hệ của người đọc bao giờ cũng phải thông qua con đường lô gích.

E. Rồi sau đó, ta mới có thể dùng tư duy lô gích để giải thích.

Trả lời:

D – A – C – E – B

4. Nhận xét nào nêu đúng và đầy đủ những đặc điểm chung về ngôn từ trong các câu văn sau?

“Sự khô mòn của tình yêu thương, sự quen cho những cái không tốt, không đúng, không đẹp, sự lười biếng suy nghĩ, sự tính toán của mình – những cái đó làm cho con mắt người ta thường ngày mờ đi ít nhiều.”.

“Trong tình yêu thắm thiết của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, trong tiếng rên xiết điên dại của vua Lia, trong ngọn lửa ghen ngày càng bùng cháy của Ô-then-lô, có một cái gì làm cho chúng tôi hăng say và phấn khởi.”.

A. Giàu ẩn dụ, so sánh và nhạc tính

B. Giàu nhịp điệu, hình ảnh và cảm xúc

C. Giàu hình tượng và phong cách cá nhân

D. Giàu tính văn chương và tính thời sự

Đáp án B

5. Phương án nào cho thấy đặc điểm của giọng điệu nghị luận trong đoạn văn sau?

“Không nên nghĩ rằng tác động của tác phẩm cũng như sự liên hệ của người đọc bao giờ cũng phải thông qua con đường lô gích. Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển. Thường là trực tiếp, gần như bằng trực giác và bằng liên tưởng rất linh hoạt, chịu sự quy định của rất nhiều yếu tố. Rồi sau đó, ta mới có thể dùng tư duy lô gích để giải thích. Xin lấy một ví dụ…”.

A. Độc thoại nhẹ nhàng để chia sẻ thông tin mới

B. Mạnh mẽ, sôi nổi để tranh luận về quan điểm

C. Gay gắt, phủ nhận ý kiến của đối phương

D. Đối thoại, trao đổi nhằm thuyết phục

Đáp án B

6. Ghép các lí lẽ, dẫn chứng ở cột B cho phù hợp với luận điểm ở cột A.

Trả lời:

(1) – b, c

(2) – a, d

7. Chỉ ra câu văn cho biết quan điểm của tác giả về sự sáng tạo nghệ thuật trong văn bản trên.

Trả lời:

Câu văn cho biết quan điểm của tác giả về sự sáng tạo nghệ thuật trong văn bản:

  • Những vấn đề của tác phẩm nêu lên biến thành vấn đề của chính người đọc tự đặt ra với mình mà suy nghĩ.
  • Tác phẩm văn học tốt sẽ có tác dụng làm cho con người như “bừng thức tỉnh, tự nhận thấy rõ tâm hồn mình, thực sự tìm thấy mình”.
  • Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật rất uyển chuyển. Thường là trực tiếp, gần như bằng trực giác và bằng liên tưởng rất linh hoạt, chịu sự quy định của rất nhiều yếu tố

8. Em hiểu ý kiến sau như thế nào: “Những vấn đề của tác phẩm nêu lên biến thành những vấn đề của chính người đọc tự đặt ra với mình mà suy nghĩ.”?

Trả lời:

Ý kiến “Những vấn đề của tác phẩm nêu lên biến thành những vấn đề của chính người đọc tự đặt ra với mình mà suy nghĩ.” theo em hiểu đó là khi người đọc nhập tâm chính vào tác phẩm văn học, thì những vấn đề trong chính tác phẩm văn học đó sẽ được người đọc hiểu và suy nghĩ.

9. Theo em, tác giả muốn làm sáng tỏ luận điểm gì khi đưa ra ví dụ về “những suy nghĩ của Ta-go khi đọc Sếch-xpia” ở phần 2?

Trả lời:

Theo em, tác giả muốn làm sáng tỏ luận điểm tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển khi đưa ra ví dụ về “những suy nghĩ của Ta-go khi đọc Sếch-xpia” ở phần 2.

10. Vì sao nói: Tác phẩm văn học tốt sẽ có tác dụng làm cho con người như “bừng thức tỉnh”?

Trả lời:

Nói: Tác phẩm văn học tốt sẽ có tác dụng làm cho con người như “bừng thức tỉnh” bởi khi ta đọc một tác phẩm tốt, những nội dung trong đó sẽ hướng chúng ta đến những điều hay, bổ ích cho con người trong cuộc sống, từ đó mà chúng ta sẽ rút ra kinh nghiệm, bài học cho bản thân mình.

Chuyên mục: Giáo Dục

1. Theo văn bản trên, một tác phẩm văn học được xem là hấp dẫn khi tác phẩm ấy khiến cho người đọc:

A. Mải mê đọc và quên hết nội dung của tác phẩm

B. Thích thú đi tìm những kiến thức ở ngoài tác phẩm

C. Cùng sống với thế giới do nhà văn sáng tạo ra

D. Thấy hiện ra trên trang sách cả một thế giới đương đại

Đáp án C.

2. Chiêm nghiệm của Nguyễn Đình Thi về việc “bừng thức tỉnh, tự nhận thấy rõ tâm hồn mình, thực sự tìm thấy mình” khi đến với văn học cho biết điều gì?

A. Vai trò của nhà văn đối với nghệ thuật

B. Sức mạnh của nghệ thuật vị nghệ thuật

C. Chức năng giải trí của văn học nghệ thuật

D. Khả năng thanh lọc tâm hồn của văn học

Đáp án D.

3. Hãy sắp xếp lại các ý sau cho đúng với trình tự: luận điểm, các lí lẽ, dẫn chứng mà tác giả đã trình bày ở phần 2.

A. Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển.

B. Xin lấy một ví dụ, những suy nghĩ của Ta-go khi đọc Sếch-xpia.

C. Thường là trực tiếp, gần như bằng trực giác và bằng liên tưởng rất linh hoạt, chịu sự quy định của rất nhiều yếu tố.

D. Không nên nghĩ rằng tác động của tác phẩm cũng như sự liên hệ của người đọc bao giờ cũng phải thông qua con đường lô gích.

E. Rồi sau đó, ta mới có thể dùng tư duy lô gích để giải thích.

Trả lời:

D – A – C – E – B

4. Nhận xét nào nêu đúng và đầy đủ những đặc điểm chung về ngôn từ trong các câu văn sau?

“Sự khô mòn của tình yêu thương, sự quen cho những cái không tốt, không đúng, không đẹp, sự lười biếng suy nghĩ, sự tính toán của mình – những cái đó làm cho con mắt người ta thường ngày mờ đi ít nhiều.”.

“Trong tình yêu thắm thiết của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, trong tiếng rên xiết điên dại của vua Lia, trong ngọn lửa ghen ngày càng bùng cháy của Ô-then-lô, có một cái gì làm cho chúng tôi hăng say và phấn khởi.”.

A. Giàu ẩn dụ, so sánh và nhạc tính

B. Giàu nhịp điệu, hình ảnh và cảm xúc

C. Giàu hình tượng và phong cách cá nhân

D. Giàu tính văn chương và tính thời sự

Đáp án B

5. Phương án nào cho thấy đặc điểm của giọng điệu nghị luận trong đoạn văn sau?

“Không nên nghĩ rằng tác động của tác phẩm cũng như sự liên hệ của người đọc bao giờ cũng phải thông qua con đường lô gích. Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển. Thường là trực tiếp, gần như bằng trực giác và bằng liên tưởng rất linh hoạt, chịu sự quy định của rất nhiều yếu tố. Rồi sau đó, ta mới có thể dùng tư duy lô gích để giải thích. Xin lấy một ví dụ…”.

A. Độc thoại nhẹ nhàng để chia sẻ thông tin mới

B. Mạnh mẽ, sôi nổi để tranh luận về quan điểm

C. Gay gắt, phủ nhận ý kiến của đối phương

D. Đối thoại, trao đổi nhằm thuyết phục

Đáp án B

6. Ghép các lí lẽ, dẫn chứng ở cột B cho phù hợp với luận điểm ở cột A.

Trả lời:

(1) – b, c

(2) – a, d

7. Chỉ ra câu văn cho biết quan điểm của tác giả về sự sáng tạo nghệ thuật trong văn bản trên.

Trả lời:

Câu văn cho biết quan điểm của tác giả về sự sáng tạo nghệ thuật trong văn bản:

  • Những vấn đề của tác phẩm nêu lên biến thành vấn đề của chính người đọc tự đặt ra với mình mà suy nghĩ.
  • Tác phẩm văn học tốt sẽ có tác dụng làm cho con người như “bừng thức tỉnh, tự nhận thấy rõ tâm hồn mình, thực sự tìm thấy mình”.
  • Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật rất uyển chuyển. Thường là trực tiếp, gần như bằng trực giác và bằng liên tưởng rất linh hoạt, chịu sự quy định của rất nhiều yếu tố

8. Em hiểu ý kiến sau như thế nào: “Những vấn đề của tác phẩm nêu lên biến thành những vấn đề của chính người đọc tự đặt ra với mình mà suy nghĩ.”?

Trả lời:

Ý kiến “Những vấn đề của tác phẩm nêu lên biến thành những vấn đề của chính người đọc tự đặt ra với mình mà suy nghĩ.” theo em hiểu đó là khi người đọc nhập tâm chính vào tác phẩm văn học, thì những vấn đề trong chính tác phẩm văn học đó sẽ được người đọc hiểu và suy nghĩ.

9. Theo em, tác giả muốn làm sáng tỏ luận điểm gì khi đưa ra ví dụ về “những suy nghĩ của Ta-go khi đọc Sếch-xpia” ở phần 2?

Trả lời:

Theo em, tác giả muốn làm sáng tỏ luận điểm tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển khi đưa ra ví dụ về “những suy nghĩ của Ta-go khi đọc Sếch-xpia” ở phần 2.

10. Vì sao nói: Tác phẩm văn học tốt sẽ có tác dụng làm cho con người như “bừng thức tỉnh”?

Trả lời:

Nói: Tác phẩm văn học tốt sẽ có tác dụng làm cho con người như “bừng thức tỉnh” bởi khi ta đọc một tác phẩm tốt, những nội dung trong đó sẽ hướng chúng ta đến những điều hay, bổ ích cho con người trong cuộc sống, từ đó mà chúng ta sẽ rút ra kinh nghiệm, bài học cho bản thân mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *