Giáo DụcLớp 10

Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo) – Soạn Văn 10

Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo) sẽ giúp các em nắm được tổng quan bài học. Bài soạn sẽ bám sát chương trình sách giáo khoa giúp học sinh soạn bài, tóm tắt tác phẩm, tìm bố cục, nội dung chính nhanh nhất.

Câu 1. Quan sát sơ đồ sau và chỉ ra tác dụng của các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong sơ đồ:

Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo)

Bạn đang xem: Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo) – Soạn Văn 10

 

Trả lời:

 Các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong sơ đồ và tác dụng của nó:

– Các đường nối giữa các hình vẽ: biểu đạt mối quan hệ giữa các thông tin (cụ thể là mối quan hệ giữa các thông tin trong mục tài chính, sở thích, cống hiến, công việc, gia đình).

– Sơ đồ Tương lai của tôi: trình bày thông tin một cách hệ thống (cụ thể là trình bày được các khía cạnh thể hiện được Tương lai của tôi: tài chính, sở thích, cống hiến, công việc, gia đình).

Câu 2. Tưởng tượng về cuộc sống của bạn trong 30 – 40 năm tới và trực quan hóa những tưởng tượng đó bằng phương tiện phi ngôn ngữ.

Trả lời:

– Xác định các thông tin cần trình bày (mục đích của bạn trong cuộc đời, những thời điểm quan trọng và những điều bạn đạt được ở mỗi thời điểm, những lựa chọn và ngã rẽ,…).

– Xác định loại biểu đồ, sơ đồ phù hợp để biểu đạt thông tin.

– Sử dụng các hình ảnh, màu sắc, đường nét, số liệu,… để cụ thể hóa, trự quan hóa các thông tin.
Trả lời:

Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo)

Câu 3. Thiết kế một biểu đồ hoặc sơ đồ dựa trên các thông tin trong đoạn trích sau:

   Một giọt mưa chứa thông tin về sự hiện diện của một đám mây trên trời; một tia sáng chứa thông tin về màu sắc của chất đã gửi nó đến mắt ta; một cái đồng hồ có thông tin về thời gian trong ngày; gió mang thông tin về một trận bão đang ập đến; virus cảm lạnh có thông tin về tính dễ tổn thương của cái mũi tôi; DNA trong tế bào chúng ta chứa tất cả thông tin về mã di truyền của chúng ta (về cái đã làm cho tôi giống với cha của mình); và não của tôi tràn ngập những thông tin được tích lũy từ trải nghiệm của tôi.

(Các-lô Rô-ve-li, Về chính chúng ta)

Gợi ý:

– Xác định mục đích giao tiếp.

– Lựa chọn các thông tin cần trực quan hóa thành biểu đồ, sơ đồ.

– Lựa chọn loại biểu đồ, sơ đồ phù hợp.

Trả lời:

Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo)

Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo)

Câu 1. Quan sát sơ đồ sau và chỉ ra tác dụng của các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong sơ đồ:

Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo)

 

Trả lời:

 Các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong sơ đồ và tác dụng của nó:

– Các đường nối giữa các hình vẽ: biểu đạt mối quan hệ giữa các thông tin (cụ thể là mối quan hệ giữa các thông tin trong mục tài chính, sở thích, cống hiến, công việc, gia đình).

– Sơ đồ Tương lai của tôi: trình bày thông tin một cách hệ thống (cụ thể là trình bày được các khía cạnh thể hiện được Tương lai của tôi: tài chính, sở thích, cống hiến, công việc, gia đình).

Câu 2. Tưởng tượng về cuộc sống của bạn trong 30 – 40 năm tới và trực quan hóa những tưởng tượng đó bằng phương tiện phi ngôn ngữ.

Trả lời:

– Xác định các thông tin cần trình bày (mục đích của bạn trong cuộc đời, những thời điểm quan trọng và những điều bạn đạt được ở mỗi thời điểm, những lựa chọn và ngã rẽ,…).

– Xác định loại biểu đồ, sơ đồ phù hợp để biểu đạt thông tin.

– Sử dụng các hình ảnh, màu sắc, đường nét, số liệu,… để cụ thể hóa, trự quan hóa các thông tin.
Trả lời:

Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo)

Câu 3. Thiết kế một biểu đồ hoặc sơ đồ dựa trên các thông tin trong đoạn trích sau:

   Một giọt mưa chứa thông tin về sự hiện diện của một đám mây trên trời; một tia sáng chứa thông tin về màu sắc của chất đã gửi nó đến mắt ta; một cái đồng hồ có thông tin về thời gian trong ngày; gió mang thông tin về một trận bão đang ập đến; virus cảm lạnh có thông tin về tính dễ tổn thương của cái mũi tôi; DNA trong tế bào chúng ta chứa tất cả thông tin về mã di truyền của chúng ta (về cái đã làm cho tôi giống với cha của mình); và não của tôi tràn ngập những thông tin được tích lũy từ trải nghiệm của tôi.

(Các-lô Rô-ve-li, Về chính chúng ta)

Gợi ý:

– Xác định mục đích giao tiếp.

– Lựa chọn các thông tin cần trực quan hóa thành biểu đồ, sơ đồ.

– Lựa chọn loại biểu đồ, sơ đồ phù hợp.

Trả lời:

Soạn bài Thực hành tiếng việt Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *