Giáo DụcLớp 10

Soạn bài Ôn tập trang 107 – Soạn Văn 10

Soạn bài Ôn tập trang 107 sẽ giúp các em nắm được tổng quan bài học. Bài soạn sẽ bám sát chương trình sách giáo khoa giúp học sinh soạn bài, tóm tắt tác phẩm, tìm bố cục, nội dung chính nhanh nhất.

Câu 1: Xác định mục đích viết và mục đích lồng ghép các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm ( và nghị luận nếu có) vào văn bản thông tin theo mẫu dưới đây

Trả lời:

Bạn đang xem: Soạn bài Ôn tập trang 107 – Soạn Văn 10

Văn bản

Mục đích viết

Yếu tố được lồng ghép

Mục đích lồng ghép

Tranh Đông Hồ- nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam

Giới thiệu về tranh Đông Hồ

Miêu tả, tự sự

Làm cho văn bản sinh động hơn

Chợ nổi- nét văn hoá của sông nước miền Tây

Giới thiệu về Chợ nổi

Miêu tả, tự sự, biểu cảm

Làm cho văn bản sinh động hơn và bày tỏ được cảm xúc của người viết

Câu 2: Xác định phương thức, thể loại, tác dụng của việc sử dụng phương tiện ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong các văn bản thuộc bài học này theo mẫu dưới đây

Trả lời:

Văn bản

Thể loại, kiểu văn bản

Phương tiện

Tác dụng

Tranh Đông Hồ- nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam

Văn bản thông tin tổng hợp

Hình ảnh, thuật ngữ : ‘’tay co’’, ‘’bìa’’, ‘’ván’’

Giúp văn bản thêm sinh động, rõ ràng, phong phú.

Nhà hát Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

Bản tin-tin tổng hợp

Hình ảnh

Giúp người đọc hình dung được điều mà người viết muốn nói đến

Thêm một bản dịch ‘’Truyện Kiều’’ sang tiếng Nhật

Bản tin-tin vắn

 

 

Lí ngựa ô ở hai vùng đất

Thơ

Từ địa phương: ‘’phá’’, ‘’truông’’

Giúp văn bản thêm phần thú vị

Chợ nổi- nét văn hoá của sông nước miền Tây

Văn bản thông tin tổng hợp

Hình ảnh, từ địa phương: ‘hôn’’, ‘’bẹo’’

Giúp minh họa rõ ràng đối tượng đang được nói đến

Câu 3: Nêu một số nét tương đồng và khác biệt về cách đưa tin và sự bộc lộ quan điểm của người viết trong một bản tin theo mâu dưới đây

Trả lời:

Văn bản

Cách đưa tin

Quan điểm người viết

Nhà hát Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

Đưa tin đầy đủ, cụ thể về thời gian, địa điểm, người tham dự, các sự kiện khác diễn ra hôm đó

Tôn trọng các giá trị văn hóa, đưa tin đúng thực tế, đảm bảo tính khách quan

Thêm một bản dịch ‘’Truyện Kiều’’ sang tiếng Nhật

Tóm tắt nhưng thông tin chính, quan trọng nhất một cách ngắn gọn, hàm súc

Đảm bảo tính khách quan, chuẩn xác, lập trường nhân văn

Câu 4: Nêu tóm tắt một số điểm khác biệt mà bạn cho là đáng lưu ý trong quy trình viết văn bản Nghị luận về một vấn đề xã hội và Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề

Trả lời:

Các bước

Nghị luận về một vấn đề xã hội

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề

Bước 1. Chuẩn bị viết

Chọn đề tài mà bản thân thấy quen thuộc, hứng thú, có những ý kiến khác biệt

Xác định đề tài nghiên cứu. Đề tài phải có tín thiết thực, phù hợp

Bước 2. Tìm ý lập dàn ý

Cần có luận điểm, dẫn chứng lý lẽ. Bố cục phải tự sắp xếp cho phù hợp

Chia thành các đề mục, bố cục rõ ràng

Bước 3. Viết bài

Triển khai ý thành đoạn, thành bài

Có từ ngữ liên kết

Có thể linh hoạt 2 cách sắp xếp

Nhan đề ngắn gọn, xúc tích, có nội dung và từ khóa

Sử dụng ngôn ngữ khách quan, không dùng ngôn ngữ địa phương

Bước 4. Xem lại chỉnh sửa

Luận điểm, dẫn chúng rõ ràng. Sắp xếp phải hơp lý

Chỉnh sử phải theo đúng logic, thứ tự

Câu 5: Theo bạn, có thể gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa dân tộc bằng cách nào ? Nêu một vài đề xuất cụ thể của bạn đối với di sản văn hóa ở địa phương mình ?

Trả lời:

  • Phát huy qua hình thức các tour du lịch
  • Có những chương trình quảng bá như các cuộc thi, quay video, hội chợ, lễ hội văn hóa
  • Tổ chức các chuyến tham quan, ngoại khóa
  • Đưa vào giáo dục trong nhà trường

Ví dụ như về nghệ thuật múa rối nước. Có thể tổ chức một buổi triển lãm về nghệ thuật múa rối nước. KÈm đó là các màn biểu diễn kết hợp với các video quảng bá, tuyên truyền

Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm Soạn bài Ôn tập trang 107

Câu 1: Xác định mục đích viết và mục đích lồng ghép các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm ( và nghị luận nếu có) vào văn bản thông tin theo mẫu dưới đây

Trả lời:

Văn bản

Mục đích viết

Yếu tố được lồng ghép

Mục đích lồng ghép

Tranh Đông Hồ- nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam

Giới thiệu về tranh Đông Hồ

Miêu tả, tự sự

Làm cho văn bản sinh động hơn

Chợ nổi- nét văn hoá của sông nước miền Tây

Giới thiệu về Chợ nổi

Miêu tả, tự sự, biểu cảm

Làm cho văn bản sinh động hơn và bày tỏ được cảm xúc của người viết

Câu 2: Xác định phương thức, thể loại, tác dụng của việc sử dụng phương tiện ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong các văn bản thuộc bài học này theo mẫu dưới đây

Trả lời:

Văn bản

Thể loại, kiểu văn bản

Phương tiện

Tác dụng

Tranh Đông Hồ- nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam

Văn bản thông tin tổng hợp

Hình ảnh, thuật ngữ : ‘’tay co’’, ‘’bìa’’, ‘’ván’’

Giúp văn bản thêm sinh động, rõ ràng, phong phú.

Nhà hát Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

Bản tin-tin tổng hợp

Hình ảnh

Giúp người đọc hình dung được điều mà người viết muốn nói đến

Thêm một bản dịch ‘’Truyện Kiều’’ sang tiếng Nhật

Bản tin-tin vắn

 

 

Lí ngựa ô ở hai vùng đất

Thơ

Từ địa phương: ‘’phá’’, ‘’truông’’

Giúp văn bản thêm phần thú vị

Chợ nổi- nét văn hoá của sông nước miền Tây

Văn bản thông tin tổng hợp

Hình ảnh, từ địa phương: ‘hôn’’, ‘’bẹo’’

Giúp minh họa rõ ràng đối tượng đang được nói đến

Câu 3: Nêu một số nét tương đồng và khác biệt về cách đưa tin và sự bộc lộ quan điểm của người viết trong một bản tin theo mâu dưới đây

Trả lời:

Văn bản

Cách đưa tin

Quan điểm người viết

Nhà hát Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

Đưa tin đầy đủ, cụ thể về thời gian, địa điểm, người tham dự, các sự kiện khác diễn ra hôm đó

Tôn trọng các giá trị văn hóa, đưa tin đúng thực tế, đảm bảo tính khách quan

Thêm một bản dịch ‘’Truyện Kiều’’ sang tiếng Nhật

Tóm tắt nhưng thông tin chính, quan trọng nhất một cách ngắn gọn, hàm súc

Đảm bảo tính khách quan, chuẩn xác, lập trường nhân văn

Câu 4: Nêu tóm tắt một số điểm khác biệt mà bạn cho là đáng lưu ý trong quy trình viết văn bản Nghị luận về một vấn đề xã hội và Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề

Trả lời:

Các bước

Nghị luận về một vấn đề xã hội

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề

Bước 1. Chuẩn bị viết

Chọn đề tài mà bản thân thấy quen thuộc, hứng thú, có những ý kiến khác biệt

Xác định đề tài nghiên cứu. Đề tài phải có tín thiết thực, phù hợp

Bước 2. Tìm ý lập dàn ý

Cần có luận điểm, dẫn chứng lý lẽ. Bố cục phải tự sắp xếp cho phù hợp

Chia thành các đề mục, bố cục rõ ràng

Bước 3. Viết bài

Triển khai ý thành đoạn, thành bài

Có từ ngữ liên kết

Có thể linh hoạt 2 cách sắp xếp

Nhan đề ngắn gọn, xúc tích, có nội dung và từ khóa

Sử dụng ngôn ngữ khách quan, không dùng ngôn ngữ địa phương

Bước 4. Xem lại chỉnh sửa

Luận điểm, dẫn chúng rõ ràng. Sắp xếp phải hơp lý

Chỉnh sử phải theo đúng logic, thứ tự

Câu 5: Theo bạn, có thể gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa dân tộc bằng cách nào ? Nêu một vài đề xuất cụ thể của bạn đối với di sản văn hóa ở địa phương mình ?

Trả lời:

  • Phát huy qua hình thức các tour du lịch
  • Có những chương trình quảng bá như các cuộc thi, quay video, hội chợ, lễ hội văn hóa
  • Tổ chức các chuyến tham quan, ngoại khóa
  • Đưa vào giáo dục trong nhà trường

Ví dụ như về nghệ thuật múa rối nước. Có thể tổ chức một buổi triển lãm về nghệ thuật múa rối nước. KÈm đó là các màn biểu diễn kết hợp với các video quảng bá, tuyên truyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *