Giáo DụcLớp 10

Soạn bài Hồi trống Cổ Thành – Soạn Văn 10

Soạn bài Hồi trống Cổ Thành sẽ giúp các em nắm được tổng quan bài học. Bài soạn sẽ bám sát chương trình sách giáo khoa giúp học sinh soạn bài, tóm tắt tác phẩm, tìm bố cục, nội dung chính nhanh nhất.

ĐỌC HIỂU

Câu 1: Thái độ của Trương Phi và Quan Công như thế nào?

Trả lời:

Bạn đang xem: Soạn bài Hồi trống Cổ Thành – Soạn Văn 10

Thái độ của Trương Phi: chẳng nói năng gì, lập tức mặc áo giác, vác mâu lên ngựa, dẫn một nghìn quân, đi tắt ra cửa bắc; mắt tròn xoe, râu vểnh ngược, hò thét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công:

Thái độ của Quan Công: trông thấy Trương Phi mừng rỡ vô vùng, giao long đao cho Châu Thương cầm, tế ngựa lại đón.

Câu 2: Vì sao Quan Công nhắc đến “nghĩa vườn đào”?

Trả lời:

Quan Công nhắc đến “nghĩa vườn đào” vì đó là lời thề kết nghĩa của ba người Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi ở vườn đào, ý muốn nói là ông không phản bội, lắt léo, rất coi trọng lời thề sắt son năm xưa.

Câu 3: Chú ý tác dụng của biện pháp điệp từ trong đoạn này.

Trả lời:

 Cách xưng hô giữa Trương Phi và Quan Công đối lập nhau là vì Trương Phi đang nổi giận, có suy nghĩ rằng Quan Công theo Tào phản bội lại anh em, còn Quan Công thì xưng hô khéo léo, tôn trọng Trương Phi.

Câu 4: Em có bất ngờ với tình huống này không? Vì sao?

Trả lời:

 Em có bất ngờ với tình huống này vì đẩy mâu thuẫn của hai anh em lên đến cao trào

Câu 5: Khí phách và tài nghệ của Quan Công được thể hiện ra sao?

Trả lời:

Khí phách và tài nghệ của Quan Công được thể hiện: chấp nhận lời thử thách của Trương Phi, giết Sái Dương khi chưa hết một hồi trống “chẳng nói một lời, múa long đao xô lại, Trương Phi thẳng cánh đánh trống, chưa dứt một hồi, đầu Sái Dương đã lăn xuống đất”

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1: Nêu các sự kiện chính của văn bản Hồi trống Cổ thành. Lí do dẫn đến sự hiểu lầm của Trương Phi đối với Quan Công?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Người kể chuyện đã khắc họa tính cách của Trương Phi và Quan Công thông qua những chi tiết, sự việc, tình huống nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Phân tích và đánh giá ý nghĩa câu chuyện được kể trong văn bản Hồi trống Cổ Thàn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 6 – 8 dòng) so sánh tính cách của hai nhân vật Trương Phi và Quan Công được thể hiện qua đoạn trích Hồi trống Cổ Thành.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Với em, bài học sâu sắc nhất sau khi học văn bản Hồi trống Cổ Thành là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm Soạn bài Hồi trống Cổ Thành

ĐỌC HIỂU

Câu 1: Thái độ của Trương Phi và Quan Công như thế nào?

Trả lời:

Thái độ của Trương Phi: chẳng nói năng gì, lập tức mặc áo giác, vác mâu lên ngựa, dẫn một nghìn quân, đi tắt ra cửa bắc; mắt tròn xoe, râu vểnh ngược, hò thét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công:

Thái độ của Quan Công: trông thấy Trương Phi mừng rỡ vô vùng, giao long đao cho Châu Thương cầm, tế ngựa lại đón.

Câu 2: Vì sao Quan Công nhắc đến “nghĩa vườn đào”?

Trả lời:

Quan Công nhắc đến “nghĩa vườn đào” vì đó là lời thề kết nghĩa của ba người Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi ở vườn đào, ý muốn nói là ông không phản bội, lắt léo, rất coi trọng lời thề sắt son năm xưa.

Câu 3: Chú ý tác dụng của biện pháp điệp từ trong đoạn này.

Trả lời:

 Cách xưng hô giữa Trương Phi và Quan Công đối lập nhau là vì Trương Phi đang nổi giận, có suy nghĩ rằng Quan Công theo Tào phản bội lại anh em, còn Quan Công thì xưng hô khéo léo, tôn trọng Trương Phi.

Câu 4: Em có bất ngờ với tình huống này không? Vì sao?

Trả lời:

 Em có bất ngờ với tình huống này vì đẩy mâu thuẫn của hai anh em lên đến cao trào

Câu 5: Khí phách và tài nghệ của Quan Công được thể hiện ra sao?

Trả lời:

Khí phách và tài nghệ của Quan Công được thể hiện: chấp nhận lời thử thách của Trương Phi, giết Sái Dương khi chưa hết một hồi trống “chẳng nói một lời, múa long đao xô lại, Trương Phi thẳng cánh đánh trống, chưa dứt một hồi, đầu Sái Dương đã lăn xuống đất”

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1: Nêu các sự kiện chính của văn bản Hồi trống Cổ thành. Lí do dẫn đến sự hiểu lầm của Trương Phi đối với Quan Công?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Người kể chuyện đã khắc họa tính cách của Trương Phi và Quan Công thông qua những chi tiết, sự việc, tình huống nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Phân tích và đánh giá ý nghĩa câu chuyện được kể trong văn bản Hồi trống Cổ Thàn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 6 – 8 dòng) so sánh tính cách của hai nhân vật Trương Phi và Quan Công được thể hiện qua đoạn trích Hồi trống Cổ Thành.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Với em, bài học sâu sắc nhất sau khi học văn bản Hồi trống Cổ Thành là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *