Giáo DụcLớp 10

Soạn bài Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương – Soạn Văn 10

Soạn bài Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương sẽ giúp các em nắm được tổng quan bài học. Bài soạn sẽ bám sát chương trình sách giáo khoa giúp học sinh soạn bài, tóm tắt tác phẩm, tìm bố cục, nội dung chính nhanh nhất.

SAU KHI ĐỌC

Câu 1: Vẽ sơ đồ các ý chính trong văn bản trên.Có thể tham khảo mô hình như sau. Mỗi khía cạnh của thông tin trong bài gắn với những hình ảnh minh họa nào?

Trả lời:

Bạn đang xem: Soạn bài Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương – Soạn Văn 10

 

Mỗi khía cạnh của thông tin trong bài gắn với hình ảnh minh họa 1,2,3

  • Khía cạnh 1: hình ảnh 1
  • Khía cạnh 2: hình ảnh 2,3

Câu 2: Nêu tác dụng của sơ đồ nhánh đính kèm ( hình 2) trong bài

Trả lời: 

Giúp liệt kê rõ ràng các nhạc cụ phổ biến trong dàn nhạc cải lương. Từng loại nhạc cụ được chia thành những bộ như thế nào, giúp người đọc hiểu rõ hưn về nhạc cụ trong dàn nhạc cải lương

Câu 3: Ngoài nghệ thuật cải lương, bạn có biết bộ môn nghệ thuật nào ở Việt Nam có tiếp nhận những yếu tố hiện đại từ nước ngoài trên nền tảng nghệ thuật cổ truyền hay không ? Bạn đánh giá như thế nào về sự tiếp nhận này?

Trả lời:

Đờn ca tài tử

Đờn ca tài tử xuất hiện hơn 100 năm trước, là loại hình diễn tấu có ban nhạc gồm bốn loại là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu (gọi là tứ tuyệt). Về sau này, có cách tân bằng cách thay thế độc huyền cầm bằng cây guitar phím lõm. 

Đây là một sự tiếp nhận khá bổ ích cho nghệ thuật ở Việt Nam. Chọn và học hỏi những cái hay của nước ngoài và đem về cải tiến, nâng cao các loài hình nghệ thuật nước nhà

Chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm Soạn bài Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

SAU KHI ĐỌC

Câu 1: Vẽ sơ đồ các ý chính trong văn bản trên.Có thể tham khảo mô hình như sau. Mỗi khía cạnh của thông tin trong bài gắn với những hình ảnh minh họa nào?

Trả lời:

 

Mỗi khía cạnh của thông tin trong bài gắn với hình ảnh minh họa 1,2,3

  • Khía cạnh 1: hình ảnh 1
  • Khía cạnh 2: hình ảnh 2,3

Câu 2: Nêu tác dụng của sơ đồ nhánh đính kèm ( hình 2) trong bài

Trả lời: 

Giúp liệt kê rõ ràng các nhạc cụ phổ biến trong dàn nhạc cải lương. Từng loại nhạc cụ được chia thành những bộ như thế nào, giúp người đọc hiểu rõ hưn về nhạc cụ trong dàn nhạc cải lương

Câu 3: Ngoài nghệ thuật cải lương, bạn có biết bộ môn nghệ thuật nào ở Việt Nam có tiếp nhận những yếu tố hiện đại từ nước ngoài trên nền tảng nghệ thuật cổ truyền hay không ? Bạn đánh giá như thế nào về sự tiếp nhận này?

Trả lời:

Đờn ca tài tử

Đờn ca tài tử xuất hiện hơn 100 năm trước, là loại hình diễn tấu có ban nhạc gồm bốn loại là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu (gọi là tứ tuyệt). Về sau này, có cách tân bằng cách thay thế độc huyền cầm bằng cây guitar phím lõm. 

Đây là một sự tiếp nhận khá bổ ích cho nghệ thuật ở Việt Nam. Chọn và học hỏi những cái hay của nước ngoài và đem về cải tiến, nâng cao các loài hình nghệ thuật nước nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *