Giáo DụcTiếng anh 8 - mới

Put the following parts in their correct place to make an email. Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Check if you have used the netique learnt.

Put the following parts in their correct place to make an email. Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Check if you have used the netique learnt.

5. Put the following parts in their correct place to make an email. (Đặt những phần sau vào đúng vị trí để tạo thành một thư điện tử.)

6. Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Check if you have used the netique learnt. 

(Viết thư điện tử ngắn cho giáo viên của bạn để nộp bài tâp nhóm về nhà cho tuần này. Kiểm tra xem bạn có sử dụng phép lịch sự trong giao tiếp qua mạng mà bạn đã học hay không.)

Bạn đang xem: Put the following parts in their correct place to make an email. Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Check if you have used the netique learnt.

Lời giải chi tiết:

5. Put the following parts in their correct place to make an email. 

(Đặt những phần sau vào đúng vị trí để tạo thành một thư điện tử.)

a. Thank you very much. (Cảm ơn cô rất nhiều.)

b. Please find attached my essay for week 5. (Mong cô vui lòng xem bài tiểu luận đính kèm của em cho tuần 5.)

c. Essay submission week 5. (Bài nộp tiểu luận tuần 5.)

d. Best regrards, (Thân ái, )

e. My name is Vu Minh Duc, and I am your student from class 8A. ( em tên là Vũ Minh Đức, là học sinh lớp 8A.)

f. Dear Teacher, (Thưa thầy/ cô,)

1. C 3. E 5. A
2. F 4. B 6. D

Thư điện tử hoàn chỉnh:

Essay submission week 5

Dear Teacher,

My name is Vu Minh Duc, and I am your student from class 8A.

Please find attached my essay for week 5.

Thank you very much.

Best regrards,

Hướng dẫn dịch:

Bài nộp tiểu luận tuần 5

Thưa thầy/ cô,

Em tên là Vũ Minh Đức và em là học sinh lớp 8A của cô.

Mong cô vui lòng xem bài tiểu luận đính kèm của em cho tuần 5.

Cảm ơn cô rất nhiều.

Thân ái,

6. Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Check if you have used the netique learnt. 

(Viết thư điện tử ngắn cho giáo viên của bạn để nộp bài tâp nhóm về nhà cho tuần này. Kiểm tra xem bạn có sử dụng phép lịch sự trong giao tiếp qua mạng mà bạn đã học hay không.)

Bài làm:

To: teacherHang@gmail.com

Subject: Essay submission week 5

Attachment: MinhDuc.8A.essay.W5

Dear Teacher,

My name is Vu Minh Duc, and I am your student from class 8A. Please find attached our group essay for week 5.

Thank you very much

Best regrards,

Hướng dẫn dịch:

Gửi tới: teacherHang@gmail.com

Chủ đề: Bài nộp tiểu luận tuần 5

Em tên là Vũ Minh Đức, là học sinh lớp 8A. Mong cô vui lòng xem bài tiểu luận đính kèm của em cho tuần 5.

Em cảm ơn cô rất nhiều.

Thân ái,

Tiếng anh 8 – mới

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Put the following parts in their correct place to make an email. Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Check if you have used the netique learnt.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Tiếng anh 8 – mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *