Giáo DụcLớp 10

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I – li- át hay Đăm Săn không còn nhiều ý nghĩa đối với con người hiện đại? Hãy viết đoạn văn ( khoảng 150 chữ) trình bày quan điểm của bạn.

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I – li- át hay Đăm Săn không còn nhiều ý nghĩa đối với con người hiện đại? Hãy viết đoạn văn ( khoảng 150 chữ) trình bày quan điểm của bạn.

Em không đồng tình với quan điểm trên tuy hai tác phẩm sử thi này đã ra đời trước chúng ta hàng ngàn năm nhưng nội dung sử thi ấy vẫn còn giá trị trong đời sống hiện nay. Hai tập sử thi này đã dạy cho chúng ta về lòng dũng cảm, dám đấu tranh cho lợi ích của cá nhân, dân tộc mình; đồng thời con người sống còn phải có lý tưởng, khát khao và lòng tự tôn. Những người anh hùng trong các tác phẩm này đều có lòng tự tôn, kiêu hãnh dân tộc và sẵn sàng đứng ra bảo vệ nó khi bị xâm phạm. Những người anh hùng trong các tác phẩm sử thi trên chính là những tấm gương về lối sống đẹp, có lý tưởng trong xã hội mà bất kì cá nhân nào cũng nên học tập.

Bài tham khảo 2 :

Chắc hẳn chúng ta thường nghĩ đọc mấy cuốn sách ra đời cách ta hàng ngàn năm để làm gì? Điều đó là hoàn toàn sai bởi đó là những giá trị tinh hoa mà ông cha ta để lại không phải đơn thuần chỉ là một quyển sách. Với quan điểm trên em hoàn toàn không đồng tình bởi hai câu chuyện ấy mang giá trị nội dung sâu sắc : con người phải dũng cảm, đấu tranh cho lợi ích của cá nhân và cộng đồng. Đó là những tấm gương đáng để chúng ta phải học tập và noi theo.

Bạn đang xem: Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I – li- át hay Đăm Săn không còn nhiều ý nghĩa đối với con người hiện đại? Hãy viết đoạn văn ( khoảng 150 chữ) trình bày quan điểm của bạn.

Bài tham khảo 3 :

Quan điểm trên em hoàn toàn không đồng tình. Những tác phẩm văn học từ xưa đều có những lời răn dạy của người đi trước nhắc nhở cho thế hệ trẻ chúng ta phải biết phấn đấu, học hỏi những điều tốt, điều hay, điều đúng. Đó là những giá trị vật chất và tinh thần của dân tộc ta cần được người sau giữ gìn và phát huy.

Bài tham khảo 4 :

Em không đồng tình với ý kiến trên. Mặc dù thời gian sử thi và thời gian hiện tại cách nhau rất xa nhưng việc những sử thi nổi tiếng như I-li-at hay ở Việt Nam có sử thi Đăm Săn vẫn được biết tới rộng rãi tới bây giờ đã chứng minh giá trị nhân văn và giá trị nghệ thuật của thể loại này. Hơn nữa nó đã phản ánh được phần nào chân dung cuộc sống và những quan niệm buổi đầu của con người về thế giới. Tóm lại, dù mốc thời gian có chênh lệch nhưng cả sử thi I-li-at và sử thi Đăm Săn đều có chung những vấn đề lịch sử của nhân loại trong thời đại anh hùng xa xưa. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận thức của mỗi chúng ta về thể loại sử thi trong nền văn học dân gian nói riêng cũng như nền văn hóa dân gian nói chung.

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *