Giáo DụcLớp 9

Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn trên? Nêu ý nghĩa của sự thay đổi đó?

Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn trên? Nêu ý nghĩa của sự thay đổi đó?

2. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2000 – 2014

Thành phần kinh tế/ Năm 2000 2005 2010 2014
Nhà nước 11,7 11,6 10,4 10,4
Ngoài nhà nước 87,3 85,8 86,1 85,7
Có vốn đầu tư nước ngoài 1,0 2,6 3,5 3,9
 • Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn trên?
 • Nêu ý nghĩa của sự thay đổi đó?

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn trên? Nêu ý nghĩa của sự thay đổi đó?

Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2000 – 2014:

 • Cơ cấu lao động tăng tỉ lệ thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và giảm tỉ lệ thành phần kinh tế nhà nước, ngoài nhà nước.
  • Thành phần kinh tế nhà nước giảm từ 11,7% xuống 10,4%
  • Thành phần kinh tế ngoài nhà nước giảm từ 87,3% xuống 85,7%
  • Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 1,0% lên 3,9%.
 • Tỉ lệ lao động phân theo thành phần kinh tế ngoài nhà nước vẫn chiếm tỉ lệ cao (85,7% năm 2014) và đóng vai trò quan trọng.

Ý nghĩa của sự thay đổi:

 • Cơ cấu sử dụng lao động ở các thành phần kinh tế có sự thay đổi theo hướng tích cực. Điều này phản ánh sự phát triển của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế ở nước ta, đa dạng hóa các thành phần kinh tế và mở rộng hợp tác, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.
 • Tạo điều kiện sử dụng hợp lí nguồn lao động, góp phần giải quyết việc làm.

Lớp 9

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn trên? Nêu ý nghĩa của sự thay đổi đó?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *