Giáo DụcLớp 9

Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta? Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào? …

Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta? Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào? …

b. Đô thị hóa

Quan sát các hình 2 và 6, đọc thông tin, kết hợp với những hiểu biết của em hãy:

 • Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta?
 • Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào?
 • Kể tên các đô thị đặc biệt, các đô thị có số dân trên 1 triệu ở nước ta

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta? Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào? …

 • Nhận xét:
  • Số dân thành thị nước ta giai đoạn 2000 – 2014 tăng đều và tăng 12,7 triệu người
  • Tỉ lệ dân thành thị của nước ta giai đoạn 2000 – 2014 cũng tăng lên 9%
 • Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra nhanh, quy mô các đô thị ngày càng được mở rộng.
 • Các đô thị đặc biệt và đô thị trên 1 triệu ở nước ta:
  • Đô thị đặc biệt gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đô thị trên 1 triệu: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Lớp 9

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta? Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào? …

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *