Giáo DụcLớp 8

Nếu số thứ tự văn bản đọc hiểu ở bài tập 1 sao cho phù hợp với tên tiểu loại hoặc kiểu văn bản ở cột bên trái trong bảng sau:…

Nếu số thứ tự văn bản đọc hiểu ở bài tập 1 sao cho phù hợp với tên tiểu loại hoặc kiểu văn bản ở cột bên trái trong bảng sau:…

Câu 2: Nếu số thứ tự văn bản đọc hiểu ở bài tập 1 sao cho phù hợp với tên tiểu loại hoặc kiểu văn bản ở cột bên trái trong bảng sau:

Tên tiểu loại hoặc kiểu văn bản

Văn bản

Bạn đang xem: Nếu số thứ tự văn bản đọc hiểu ở bài tập 1 sao cho phù hợp với tên tiểu loại hoặc kiểu văn bản ở cột bên trái trong bảng sau:…

Truyện lịch sử

 

Tiểu thuyết

 

Thơ Đường luật

 

Truyện

 

Văn bản nghị luận văn học

 

Văn bản thông tin

 

Lời giải chi tiết:

Tên tiểu loại hoặc kiểu văn bản

Văn bản

Truyện lịch sử

Tiểu thuyết

12

Thơ Đường luật

2,4,7,9,14 

Truyện

1, 3, 8, 13, 17 

Văn bản nghị luận văn học

6, 11, 15, 19 

Văn bản thông tin

16, 18, 20, 21 

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Nếu số thứ tự văn bản đọc hiểu ở bài tập 1 sao cho phù hợp với tên tiểu loại hoặc kiểu văn bản ở cột bên trái trong bảng sau:…

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *