Giáo DụcLớp 10

Nêu đặc điểm và vai trò ngành sản xuất nông nghiêp? Hãy giải thích tại sao ở các nước phát triển, nông nghiệp mang dần tính chất công nghiệp?

Nêu đặc điểm và vai trò ngành sản xuất nông nghiêp? Hãy giải thích tại sao ở các nước phát triển, nông nghiệp mang dần tính chất công nghiệp?

Câu hỏi: Nêu đặc điểm và vai trò ngành sản xuất nông nghiêp? Hãy giải thích tại sao ở các nước phát triển, nông nghiệp mang dần tính chất công nghiệp?

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Nêu đặc điểm và vai trò ngành sản xuất nông nghiêp? Hãy giải thích tại sao ở các nước phát triển, nông nghiệp mang dần tính chất công nghiệp?

Đặc điểm ngành sản xuất nông nghiệp:

 • Đất trồng là tư liệu sản xuất  chủ yếu, còn cây trồng, vật nuôi là đối tượng lao động.
 • Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ
 • Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên.
 • Nông nghiệp ngày càng trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

Vai trò của sản xuất nông nghiệp:

 • Nông nghiệp là ngành sản xuất quan trọng, giúp giải quyết nhu cầu lương thực, thực phẩm.
 • Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp dược phẩm.
 • Là cơ sở cho quá trình công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển như Việt Nam.
 • Là nguồn hàng xuất khẩu thu ngoại tệ

Ở các nước phát triển, nông nghiệp mang dần tính chất công nghiệp vì:

 • Nông nghiệp sử dụng nhiều máy móc và các sản phẩm công nghiệp
 • Áp dụng quy trình công nghiệp vào nông nghiệp
 • Sản xuất nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

Lớp 10

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Nêu đặc điểm và vai trò ngành sản xuất nông nghiêp? Hãy giải thích tại sao ở các nước phát triển, nông nghiệp mang dần tính chất công nghiệp?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *