Giáo DụcTiếng anh 8 - mới

Make notes about one of your favorite fairy tales. You can invent your own story. Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use the Princess and the Dragon as model.

Make notes about one of your favorite fairy tales. You can invent your own story. Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use the Princess and the Dragon as model.

3. Make notes about one of your favorite fairy tales. You can invent your own story. (Viết ghi chú về một trong những truyện cổ tích yêu thích của bạn. Bạn có thể sáng tạo ra câu chuyện của chính bạn.)

4.a Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use the Princess and the Dragon as model. (Sử dụng ghi chú của bạn ở phần 3 để viết một câu chuyện cổ tích. Sử dụng truyện Công chúa và con rồng làm mẫu.)

b. Swap stories with your classmates and read each other’s stories.

Bạn đang xem: Make notes about one of your favorite fairy tales. You can invent your own story. Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use the Princess and the Dragon as model.

Lời giải chi tiết:

3. Make notes about one of your favorite fairy tales. You can invent your own story. 

(Viết ghi chú về một trong những truyện cổ tích yêu thích của bạn. Bạn có thể sáng tạo ra câu chuyện của chính bạn.)

Title (Tiêu đề) Three axes
Main characters (Nhân vật chính) A woodcutter, a Buddha
Plot: beginning (Cốt truyện: Mở đầu) There was a woodcutter cutting wood in the forest. Suddenly, his axe broke and fell into the lake nearby. He started to cry.
Plot: middle (Cốt truyện: diễn biến) A Buddha appeared and promised to help him take the axe back. For the first time, the Buddha jumped into the lake and fished a gold axe. But the woodcutter said it wasn’t his. For the second time, the Buddha fished a silver axe. However, it wasn’t the woodcutter’s axe, too. And for the third time, the Buddha fished a iron axe.
Plot: end (Cốt truyện: kết thúc) The woodcutter cheered and confirmed that was his axe. The Budhha praised him for being honest and gave him all three axes.

4.a Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use the Princess and the Dragon as model.

(Sử dụng ghi chú của bạn ở phần 3 để viết một câu chuyện cổ tích. Sử dụng truyện Công chúa và con rồng làm mẫu.)

Bài làm:

Once upon a time, there was a woodcutter cutting wood in the forest. Suddenly, his axe broke and fell into the lake nearby. He started to cry. A Buddha appeared and promised to help him take the axe back. For the first time, the Buddha jumped into the lake and fished a gold axe. But the woodcutter said it wasn’t his. For the second time, the Buddha fished a silver axe. However, it wasn’t the woodcutter’s axe, too. And for the third time, the Buddha fished a iron axe. The woodcutter cheered and confirmed that was his axe. The Budhha praised him for being honest and gave him all three axes.

Hướng dẫn dịch:

Ngày xửa ngày xưa có một anh tiều phu đốn củi ở trong rừng. Đột nhiên lưỡi rìu của anh vì gãy và rơi xuống một chiếc hồ gần đó. Anh ta bắt đầu bật khóc. Bụt hiện lên và hứa sẽ giúp anh ấy lấy lại chiếc rìu. Lần đầu tiên, Bụt nhảy xuống hồ và vớt lên được một lưỡi rìu bằng vàng. Nhưng chàng tiều phu nói đó không phải là rìu của mình. Lần thứ hai, Bụt vớt lên được một lưỡi rìu bằng bạc. Tuy nhiên, nó cũng không phải lưỡi rìu của chàng tiều phu. Lần thứ ba, Bụt vớt lên được một lưỡi rìu bằng sắt. Chàng tiều ohu mừng rỡ và quả quyết đó là lưỡi rìu của anh. Bụt khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu.

b. Swap stories with your classmates and read each other’s stories. (Trao đổi câu chuyện với các bạn cùng lớp và đọc truyện cho nhau nghe.)

Tiếng anh 8 – mới

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Make notes about one of your favorite fairy tales. You can invent your own story. Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use the Princess and the Dragon as model.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Tiếng anh 8 – mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *