Giáo DụcLớp 12

Lời giải câu số 35, 36, 39 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 16

Lời giải câu số 35, 36, 39 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 16

Lời giải chi tiết:

Lời giải câu số 35, 36, 39 

Bạn đang xem: Lời giải câu số 35, 36, 39 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 16

Câu 35: Đáp án : C

Phương pháp : Xác định công thức phân tử dựa trên tỉ lệ phần trăm nguyên tố

%mC : %mH : %mO : %mN = 40,449 : 7,865 : 35,956 : 15,73

=> nC : nH : nO : nN = 3,37 : 7,865 : 2,25 : 1,12 = 3 : 7 : 2 : 1

Vì CTPT trùng CTĐGN => X là C3H7O2N

Vì X phản ứng NaOH tạo muối => có nhóm COO

,nX = nmuối = 0,05 mol => Mmuối = 97g

=> X chỉ có thể là : H2N-C2H4COOH.

 

Câu 36: Đáp án : B

A thuộc dãy đồng đẳng của anilin => A có CTTQ : CnH2n-7NH2

Có : nN2 = 0,0075 mol ; nCO2 = 0,105 mol

=> nC : nN  = 7 : 1. Vì A chỉ có 1 nguyên tử N nên A có 7C (n = 7)

=> A là C7H7NH2

Các CTCT thỏa mãn :

C6H5CH2NH2 ; o,m,p-CH3-C6H4NH2

Vậy có 4 CTCT thỏa mãn.

 

Câu 39: Đáp án : D

A + NaOH tỉ lệ mol 1 : 3 và tạo 2 chất hữu cơ trong đó có ancol etylic

=> A là : Cl2CHCOOC2H5

Cl2CHCOOC2H5 + 3NaOH -> OHC-COONa + 2NaCl + C2H5OH + H2O

=> Chất rắn gồm : 0,1 mol OHC-COONa ; 0,2 mol NaCl

=> m = 21,3g.

Lớp 12

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Lời giải câu số 35, 36, 39 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 16

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *