Giáo DụcXem thêm

Lời giải bài số 4 thì hiện tại đơn Present Simple

Lời giải bài số 4 thì hiện tại đơn Present Simple

 Bài 4: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

  1. he (not study) ………. on Sunday.
  2. she (have) ………. a new T-shirt today.
  3. I usually (have) ……….breakfast at 6.00 a.m.
  4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.
  5. My mother often (teach)……….me English on Saturday.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Lời giải bài số 4 thì hiện tại đơn Present Simple

  1. …doesn’t study…
  2.  …has……
  3. …have…
  4. …doesn’t study…
  5. …teachs…

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Lời giải bài số 4 thì hiện tại đơn Present Simple

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *