Giáo DụcXem thêm

Lời giải bài số 3 thì hiện tại đơn Present Simple

Lời giải bài số 3 thì hiện tại đơn Present Simple

 Bài 3: Viết lại câu hoàn chỉnh

Eg: They / wear suits to work? =>Do they wear suits to work?

  1. I / not / sleep late at the weekends =>________
  2. we / not / believe the Prime Minister =>________
  3. you / understand the question? =>________
  4. they / not / work late on Thusday  =>________
  5. Your friends / want some coffee? =>________

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Lời giải bài số 3 thì hiện tại đơn Present Simple

  1.  ___I don’t sleep late at the weekends_____
  2. ____we don’t believe the Prime Minister____
  3. ________Do you understand the question?
  4. _____They don’t work late on Thusday___
  5. ______Do your friends want some coffee?__

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Lời giải bài số 3 thì hiện tại đơn Present Simple

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *