Giáo DụcXem thêm

Lời giải bài số 1 thì hiện tại tiếp diễn Present Progressive

Lời giải bài số 1 thì hiện tại tiếp diễn Present Progressive

Lời giải chi tiết:

Đề bài

Bạn đang xem: Lời giải bài số 1 thì hiện tại tiếp diễn Present Progressive

Bài 1: Viết lại câu cho đúng:

1. (she/ go to school now)

2. (I/ read a science book)

3. (she/ not/ wash her hand)

4. (the cat/ chase mice?)

5. (she/ cry?)

6. (he/ not/ study English)

7. (we/ drive to Ha Noi city?)

8. (they/ watch TV?)

9. (where/ she/ go now?)

10. (I/ not/ leave home now)

Đáp án

Bài 1: Viết lại câu cho đúng:

1. (she is going to school now)

2. (I am reading a science book)

3. (she is not washing her hand)

4. (is the cat chasing mice?)

5. (is she crying?)

6. (he is not studing English)

7. (we are driving to Ha Noi city?)

8. (are they watching TV?)

9. (where is she going now?)

10. (I am not leaving home now)

 

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Lời giải bài số 1 thì hiện tại tiếp diễn Present Progressive

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *