Giáo DụcXem thêm

Lời giải bài số 1 thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present Perfect Progressive

Lời giải bài số 1 thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present Perfect Progressive

Bài 1: Chia dạng đúng của từ trong ngoặc

1. We (wait) for her for 30 minutes.

2. She (go) out since 5 a.m.

Bạn đang xem: Lời giải bài số 1 thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present Perfect Progressive

3. They (not eat) anything all the morning.

4.  The street is full of water because it (rain) for 3 hours.

5. She looks very exhausted because she (work) all night.

6. I (read) this book since last night.

7. She (chat) with her friend all the day.

8. He (talk) on the phone for hours.

9.  She (cycle) for 2 hours and she is very tired now.

10. We (not write) to each other for 6 months

Lời giải chi tiết:

1. have been waiting

2.  has been going out

3. haven’t been eating

4. has been raining

5. has been working

6. have been reading

7. has been chatting

8. has been talking

 9. has been cycling

10. haven’t been writing

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Lời giải bài số 1 thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present Perfect Progressive

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *