Giáo DụcLớp 12

Lời giải bài 6,7,8 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 1)

Lời giải bài 6,7,8 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 1)

Lời giải chi tiết:

Bài 6: Một gen có chiều dài là 5270A0. Gen nhân đôi 5 lần , số nucleotit môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen đó là bao nhiêu?

Bạn đang xem: Lời giải bài 6,7,8 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 1)

Giải

  • Số nucleotit trong gen đó là:

(5270 : 3,4) x 2 = 3100 (Nu)

  • Số nucleotit môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen đó là:

3100 x (25 – 1) = 3100 x 31 = 96 100 (Nu)

Bài 7:  Một phân tử ADN của vi khuẩn có chiều dài là 34. 106  Avà A chiếm 30% tổng số nucleotit . Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp hai lần . Tính số nucleotit loại G mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi?

Giải

  • Số lượng nucleotit trong phân tử ADN là

N = (34. 106 :  3.4) x 2  = 2x 10 ( Nu )

A chiếm 30% , ta có  G + A = 50% => G = 20%

  • Số lượng G trong phân tử ADN là

 20% x 2x 107  = 0.2 x 2x 107  = 4 x 106

Số Nu loại G mà môi trường cung cấp cho hai lần  nhân đôi liên tiếp là

4 x 10 x (2– 1) = 12.106

Bài 8: Một phân tử ADN có chiều dài 4080 và có A= 2G. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 5 lần . Tính số nucleotit loại A mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi?

Giải

  • Số nucleotit trong phân tử ADN đó là:

N = (4080 : 3,4) × 2 = 2400 (Nu)

  • Số Nucleotit loại G trong phân tử ADN đó là:

 2400 : 3 :2 =   400 (Nu)

  • Số nucleotit loại G môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi là

400 × 2 × (25 – 1) =  24800  (Nu)

Lớp 12

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Lời giải bài 6,7,8 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 1)

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *