Giáo DụcLớp 12

Lời giải bài 2 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 3)

Lời giải bài 2 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 3)

Lời giải chi tiết:

Bài 2:  Gen A dài 4080 A0, trong đó số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen A đột biến thành gen a làm thay đổi tỷ lệ A/G = 1,498  nhưng không làm thay đổi chiều dài của gen. Tính số liên kết hyđrô của gen a.

Bạn đang xem: Lời giải bài 2 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 3)

– Vì đột biến không thay chiều dài gen => Kết luận: Đột biến gen thuộc dạng thay thế cặp nuclêôtit  này bằng cặp nuclêôtit khác

Số nuclêôtit của gen A (NA) = 4080 x 2/3,4 = 2400.

=>       A = T = 30% x 2400 = 720;

           G = X = (2400 – 720×2)/2= 480.

=> A/G = 3/2 = 1,5.

– Gen đột biến có A/G =1,4948   tỷ lệ A/G giảm => A giảm và G tăng

=> Đột biến thuộc dạng thay A-T bằng G-X.

– Gọi số cặp thay là x, => ta có (720 – x)/(480 – x) = 1,4948

 => x =1

=> Gen a có: A = T = 720-1=719; G=X = 480+1 = 481.

=> Số liên kết hydrô = 2A+3G = 719×2 + 481×3 = 1438 + 1443 = 2881.  

Lớp 12

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Lời giải bài 2 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 3)

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *